Vaker onderzoek naar agenten

Vorig jaar zijn 655 politiemedewerkers over de schreef gegaan. In 122 gevallen was sprake van een strafbaar feit, 533 keer maakte iemand zich schuldig aan plichtsverzuim. Dat blijkt uit cijfers die het Nederlands Politie Instituut gisteren publiceerde.

In het overzicht staat verder dat de politiekorpsen 1.517 interne onderzoeken naar de integriteit van 1.715 politiemedewerkers deden. Zowel het aantal onderzoeken als het aantal onderzochte medewerkers steeg ten opzichte van 2010. Voor deze toename heeft de politie geen verklaring. Het zou kunnen liggen aan „de toegenomen kwaliteit en discipline binnen de korpsen om deze interne onderzoeken te registreren”.

Uiteindelijk werden 77 politiemedewerkers ontslagen, 73 werden voorwaardelijk ontslagen en in 24 gevallen nam de politiemedewerker zelf ontslag. De ontslagen zijn daarmee wel ongeveer even hoog als een jaar eerder. (Novum)