Hoe zet je een polder weer onder water?

Tijdens de onderhandelingen over het nieuwe regeerakkoord besloten VVD en PvdA definitief de Hedwigepolder onder water te zetten. Op de redactie vroegen we ons af hoe je dat eigenlijk doet: ontpolderen.

Is het meer dan een dijkje doorprikken? „Ja, je moet zeker rekening houden met wat meer zaken”, zegt hoogleraar waterbouwkunde Bas Jonkman aan de TU Delft. „Voordat je met het afbreken van de oude dijk kunt beginnen, moet je zorgen voor een nieuwe waterkering. Er moet dus eerst een nieuwe zeedijk worden aangelegd om te zorgen dat het overgebleven land veilig blijft.”

Maar voordat je de oude dijk daadwerkelijk kunt afgraven moet er nog heel wat gebeuren: het land tussen de twee dijken moet worden aangepast aan het nieuwe ecosysteem. „Je moet de polder zelf nog inrichten voor zijn nieuwe doeleinden. Alle bomen en wegen die er nu nog zijn, moeten worden weggehaald en er moeten kreekjes komen om zo de grote hoeveelheid water goed te kunnen herbergen.”

John Koossen van Rijkswaterstaat bevestigt dat de nieuwe kreekjes erg belangrijk zijn: „De kreekjes gaan ervoor zorgen dat het water bij vloed mooi het natuurgebied in kan stromen en er bij eb weer goed uit kan vloeien. Omdat de Hedwigepolder op sommige plekken ongeveer anderhalve meter boven NAP ligt, komt hij dus niet volledig onder water te staan. Maar het klaarmaken van de polder is belangrijk om het water bij hoogtij gecontroleerd door het gebied te laten stromen.”

Door een verschil van vier à vijf meter tussen eb en vloed in de Schelde, brengen de watergeulen in het oude polderlandschap veel slib met zich mee waardoor de grond aan de rand van de nieuwe dijk steeds hoger wordt. Na verloop van tijd zal er ook vegetatie op het slib gaan groeien en versterkt dit de bodem aan de grens van de dijk.

„Je zult zien”, zegt Koossen, „dat het meegevoerde slib over dertig jaar zo hoog is dat er permanent koeien op kunnen lopen. Hierdoor komt er in een deel van de polder dus een uiterwaard die buitendijks landbouwgebied creëert.”

Ook een vraag voor deze rubriek? Mail naar vraag@nrc.nl