Geldontwaarding

2,9

Het percentage waarmee de Nederlandse prijzen volgens het CBS zijn gestegen in het afgelopen jaar. De prijsstijging is met name het gevolg van de verhoging van de btw per 1 oktober.