CPB licht koopkrachtcijfers nader toe - ‘geen grote nieuwe inzichten’

DEN HAAG - Het regeerakkoord 'Bruggen slaan' van de VVD en PvdA. Beide partijen willen de komende jaren netto 16 miljard euro bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. ANP XTRA EVERT-JAN DANIELS Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Het Centraal Planbureau heeft vanmiddag een notitie in aanvulling op de doorrekening van het regeerakkoord gepubliceerd. Door de onduidelijkheid die is ontstaan over de koopkrachteffecten ziet het CPB reden een nadere toelichting te geven.

Niet alleen gaat de notitie in op de vraag hoe de inkomensafhankelijke zorgpremie past binnen de eerder gepresenteerde CPB-doorrekening. Ook gaat het planbureau in op de spreiding van de koopkrachtgevolgen.

Het CPB verduidelijkt het een en ander in de notitie, maar biedt geen nieuwe inzichten:

“De gevolgen van de iazp [inkomensafhankelijke zorgpremie] voor de laagste inkomenscategorieën zijn beperkt; voor de hoogste inkomenscategorie veroorzaakt de maatregel een koopkrachtverslechtering van meer dan 3%. Het beperkt negatieve effect voor de laagste inkomens komt door de onvolledige compensatie voor deze groep voor het vervallen van de zorgtoeslag. Van het lagere belastingtarief in de tweede en derde schijf heeft deze groep immers bijna geen voordeel.”

“De hoogste inkomenscategorieën gaan er het meest op achteruit. Deze achteruitgang wordt deels gecompenseerd door met name de verhoging van de arbeidskorting.”

‘Vooral uitleg, geen grote nieuwe inzichten’

De politieke redactie van NRC Handelsblad in reactie op het document:

“De notitie geeft meer uitleg, dan dat het grote nieuwe inzichten verschaft. Het CPB voelde zich kennelijk genoodzaakt meer te verduidelijken hoe de koopkrachteffecten zijn opgebouwd en welke maatregelen daarop het meest van invloed zijn.”

In onderstaande grafiek is zichtbaar welke maatregelen het meeste doorwerken in de portemonnee:

Decompositie mediane cumulatieve koopkrachteffecten regeerakkoord. Bron CPB

Decompositie mediane cumulatieve koopkrachteffecten regeerakkoord. Bron CPBDecompositie mediane cumulatieve koopkrachteffecten regeerakkoord. Bron CPB

Lees de notitie hieronder:

    • Marije Willems