BNP moet zich richten op de regionale markten

None

Door

BNP Paribas zit op rozen. Een jaar geleden, toen de crisis in de eurozone hard toesloeg, moesten de Franse banken zich haasten om hun schulden omlaag te brengen. Uiteindelijk is de grootste bank van Frankrijk erin geslaagd dit behoorlijk snel te verwezenlijken. BNP is nu een van de meest solide banken van Europa, maar moet ervoor zorgen dat de zoete vruchten van zijn succes niet verzuren.

De cijfers over het derde kwartaal van de Franse bank bevestigen een trend die al eerder duidelijk was geworden. Het kernkapitaal van BNP bedraagt onder de nieuwe, strengere eisen van het ‘Basel III-akkoord’ 9,5 procent, méér dan dat van de meeste Europese concurrenten. De bank heeft haar afhankelijkheid van de riskantere financiering in dollars teruggebracht en de risicogewogen bezittingen van haar zakenbankdivisie met 45 miljard euro gekortwiekt. Toch is de winst vóór belastingen in de negen maanden tot eind september op jaarbasis met 11 procent toegenomen.

Als één van de weinige grote Europese banken met genoeg kernkapitaal zou BNP ervoor kunnen kiezen om de activiteiten uit te breiden. De zakenbankdivisie heeft een aandeel van 5 tot 6 procent van de mondiale handel in obligaties in handen – het tweevoudige van dat van de binnenlandse concurrentie. Er is ruimte voor uitbreiding – zowel omdat andere banken, zoals UBS, zich terugtrekken uit deze sector, als omdat Europese bedrijven – waar BNP het uiteindelijk van moet hebben – voor hun financiering overschakelen van bankleningen op de obligatiemarkt.

Toch moet BNP behoedzaam manoeuvreren en zich niet laten verleiden tot teveel expansiedrift. Stappen om de Amerikaanse obligatiemarkt te betreden zijn zinvol, als het doel is een mondiale markt te creëren voor beleggers die geld willen lenen aan Europese bedrijven. Maar een agressievere poging om marktaandeel te veroveren op de obligatiemarkten buiten Europa zou moeilijker zijn, omdat BNP geen mondiale speler is van het formaat van JPMorgan, Deutsche Bank of Barclays.

Twee andere redenen onderstrepen de noodzaak van behoedzaamheid. De Europese toezichthouders kunnen binnenkort eisen dat er een striktere scheiding komt tussen de gewone bankactiviteiten en die van de zakenbankdivisies, waardoor de financieringskosten omhoog kunnen gaan. En BNP, met zijn sterke consumentenbasis in Frankrijk en Italië, is afhankelijk van het wel en wee van de Europese economie. De bank kan het zwaar krijgen als het trage herstel nog verder afzwakt.

De huidige sterke positie van BNP is verkregen dankzij een combinatie van een behoudende mentaliteit – op een aantal uitzonderingen na, zoals de beoogde overname van Fortis – en een snelle ‘voorjaarsschoonmaak’. In het meest ideale scenario laat de bank zich in de komende periode inspireren door eenzelfde soort nuchterheid.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Menno Grootveld.

    • George Hay
    • Dominic Elliott