Agenda Internationaal

Getekend, Jan R.

In de eerste helft van de zestiende eeuw maakte de Leuvense schilderkunst kennis met een nieuwe renaissancistische vormentaal. De schilder die zijn werken signeerde met het monogram ‘IANR’ speelde een voortrekkersrol in deze nieuwe stijlontwikkelingen. Recent wetenschappelijk onderzoek zette een historische misinterpretatie van dit monogram recht en identificeerde de Leuvense schilder Jan Rombouts als de enige echte auteur van het monogram. De tentoonstelling Getekend, Jan R. Een renaissancemeester herontdekt presenteert deze revelerende ontdekkingen over de ware identiteit van de vernieuwende kunstenaar IANR en diens oeuvre. Hij bracht de Leuvense schilderkunst tot een nieuw hoogtepunt en loodste het binnen in de renaissance.

8 nov t/m 17 feb. Museum M Leuven, www.mleuven.be

Beyond the body

Met de tentoonstelling Jenseits - Beyond the Body opende de Weltkunstzimmer in Düsseldorf, een nieuw interdisciplinair kunstcentrum, haar deuren. In de eerste tentoonstelling van het centrum presenteert de Nederlandse curator en kunstcritica Anne Berk met ondersteuning van het Nederlandse Consulaat-generaal in Düsseldorf dertien artistieke projecten rondom de vergankelijkheid van het menselijk wezen. De overwegend Nederlandse kunstenaars werpen vragen rondom lichamelijk verval en de voorstelling van ‘gene zijde’ op.

T/m 30 nov. Weltkunstzimmer, Düsseldorf, Duitsland. www.weltkunstzimmer.de

Gabriel Orozco

Het werk Asterisms van de Mexicaanse kunstenaar Gabriel Orozco (1962), is een tweedelig sculpturale en fotografische installatie bestaande uit duizenden stukjes afval die de kunstenaar heeft verzameld. Twee locaties speurde hij af, op zoek naar afgedankt vuil: een speelveld in de buurt van zijn huis in New York, en een beschermd kustgebied in Mexico, dat ook de bewaarplaats is van stromen van industrieel en commercieel afval uit de Stille Oceaan.

T/m 13 jan, Guggenheim NewYork, U.S. www.guggenheim.org

Painting after Performance

De tentoonstelling A Bigger Splash: Painting after Performance in Tate Modern geeft een nieuwe kijk op de dynamische relatie tussen schilderkunst en performance sinds 1950. Schilderijen van Jackson Pollock en David Hockney worden met elkaar gecontrasteerd om twee verschillende manieren van het gebruik van het witte doek te beschouwen: abstract aan de ene kant en theatraal aan de andere.

14 nov t/m 1 april. Tate Modern Londen. www.tate.org.uk