Rutte II is te veel gebrand op verlaging begrotingstekort

„Het kabinet Rutte II is een verbetering ten opzichte van Rutte I. Groener, evenwichtiger inkomensgevolgen van overheidsbeleid, de aanpak van de woningmarkt en arbeidsmarkt, versnelde verhoging AOW-leeftijd.

Maar Rutte II is te veel gebrand op verlaging van het begrotingstekort. Het nationale spaaroverschot (oplopend naar 10 procent van het bruto binnenlands product) schendt één van de tien toetsen die de Europese Commissie (EC) aanlegt bij de beoordeling van de economische ontwikkeling in een lidstaat: dit spaaroverschot mag maximaal 6 procent bbp bedragen. Nu gezinnen en bedrijven schulden aflossen en geld oppotten, is de overheid de enige partij die het nationale spaaroverschot kan verkleinen door haar tekort op te voeren.

Daar moeten we gebruik van maken door in Brussel voor de overheid meer ruimte vrij te krijgen om meer te investeren met geleend geld (en dus instemming te krijgen met een groter tekort op de overheidsbegroting).

De achterliggende denkfout – kritiekloos omarmd door de PvdA – springt in het oog bij lezing van het verkiezingsprogramma van de VVD. Bewering: we moeten streven naar evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten van de overheid, ‘niemand kan meer blijven uitgeven dan hij verdient’. Deze redenering deugt van geen kant. De overheid kan schuld in de toekomst probleemloos opvangen, zolang de belastingontvangsten automatisch (door de economische groei) blijven toenemen.

De beste maatregel staat in bijlage B: toekomstige overschrijdingen van de in het Budgettair Kader Zorg vastgelegde plafonds voor de zorguitgaven zullen niet langer worden gecompenseerd door meevallers of extra bezuinigingen op de rijksbegroting en de sociale uitkeringen (zoals de afgelopen vijftien jaar steeds het geval was). Overschrijdingen worden voortaan gecompenseerd door verkleining van het collectief verzekerde pakket en verhoging van eigen bijdragen.

De slechtste maatregel is de uitbreiding van het politiebudget met 100 miljoen euro. Bij deze overheidsdienst is een veelvoud te verdienen door de politie efficiënter te laten werken.

Ik heb liever geen arts als minister van Volksgezondheid, geen onderwijsbobo op Onderwijs en geen econoom op het ministerie van Economische Zaken.”

Oordeel regeerakkoord: