Koopkrachtverlies toch meer dan verwacht - ook lagere inkomens worden getroffen

DEN HAAG - Door alle bezuinigingen hebben de burgers steeds minder geld te besteden. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT
DEN HAAG - Door alle bezuinigingen hebben de burgers steeds minder geld te besteden. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT Foto ANP / Lex van Lieshout

Niet alleen hoge inkomens, maar ook sommige groepen met lagere inkomens gaan er door het regeerakkoord op achteruit. Dat blijkt uit berekeningen die het ministerie van Sociale Zaken vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De coalitiepartijen VVD en PvdA stelden tot nu toe dat alleen hogere inkomens zouden inleveren.

Wat blijkt er uit de berekeningen van het ministerie?

  • Alleenverdieners met kinderen en een middeninkomen leveren ook in: 3,5 procent bij een modaal inkomen en 6,25 procent bij twee keer modaal.
  • Voor tweeverdieners is het beeld gemengd. Partners die beiden een modaal salaris verdienen en geen kinderen hebben, gaan er 2,25 procent op vooruit.
  • Modale gezinnen waarbij een van de ouders fulltime werkt en de andere parttime, leveren 3,25 procent in.
  • Van de onderzochte groepen is de teruggang gemiddeld het grootst bij alleenverdieners met twee keer modaal en bij gepensioneerden met een aanvullend pensioen van tienduizend euro (beiden 6,25 procent achteruit).
  • Alleenstaande ouders met een minimumloon gaan er het meest op vooruit (6,75 procent).

Het ministerie heeft de gevolgen voor achttien groepen Nederlanders becijferd. Het gaat om de effecten over de gehele kabinetsperiode, van 2013 tot en met 2017. De oppositie in de Tweede Kamer had aangedrongen op meer informatie over de koopkrachtgevolgen.

Asscher: ‘Ik kan onzekerheid niet wegnemen’

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) schrijft aan de Kamer dat hij de zorgen begrijpt die bij mensen leven over de gevolgen van de kabinetsplannen voor hun portemonnee. “Ik kan deze zorgen en onzekerheid op dit moment niet volledig wegnemen”, voegt hij eraan toe.

Asscher benadrukt dat de koopkrachtplaatjes erg onzeker zijn, omdat alles afhangt van hoe de economie zich de komende jaren ontwikkelt. Bij de uitwerking van het regeerakkoord tot concrete wetsvoorstellen zal het kabinet steeds de gevolgen voor de koopkracht in de gaten houden. Als bepaalde groepen te veel inleveren, zal het kabinet ingrijpen.

Zijlstra en Samsom: maatwerk is noodzakelijk bij uitvoering plannen

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zegt in een reactie dat de koopkrachtplaatjes nu al moeten worden aangepast voor groepen die meer inleveren dan eerder was afgesproken. Ook PvdA-leider Diederik Samsom eist maatwerk van de regering om uitschieters tegen te gaan. De PvdA’er wil met name dat bijstandsmoeders worden gecompenseerd. Voor andere groepen moet dit ook mogelijk zijn.

De brief bevestigt volgens Zijlstra dat maatwerk nodig is bij de uitvoering van de plannen. “Wij vinden dat als er grote groepen buiten de kaders vallen, dat dan de maatregelen zullen moeten worden aangepast”, zei hij. “Ik constateer dat dat voor een aantal groepen het geval is, dus zal het kabinet op dat gebied in de uitvoering zaken moeten aanpassen.”

‘Berekeningen zijn geen vaststaand gegeven’

Volgens onze politiek redacteur Derk Stokmans behandelen de oppositiepartijen de vandaag vrijgegeven cijfers als een vaststaand gegeven. Maar coalitiepartijen VVD en PvdA blijven benadrukken dat de cijfers slechts indicatief zijn, en dat er nog veel kan veranderen. Ook herhaalden deze partijen hun belofte dat uitschieters zullen worden gecompenseerd. Stokmans:

“Dit veroorzaakt een deel van de onduidelijkheid in de maatschappelijke discussie. Terwijl de oppositie en sommige media doen doet de koopkrachtachteruitgang een onontkoombaar feit is, blijft de coalitie maar benadrukken dat het niet meer dan een eerste uitwerking van het regeerakkoord is, en dat er in de uitwerking nog van alles kan veranderen. Voorlopig lijkt de oppositie in de beeldvorming de overhand te krijgen.”

Kamerbrief koopkrachtcijfers