Jammer dat er zo weinig aandacht is voor de groei

„Het regeerakkoord levert eigenlijk half werk af, maar ten opzichte van Rutte I is het zeker een verbetering. Dat was toen echt onvoldoende. Dit akkoord levert meer een gemengd beeld op.

Ik ben positief over de hervormingen die op meerdere terreinen zijn ingezet. Het is alleen jammer dat er zo weinig aandacht is voor de economische groei op korte termijn. Hoe gaan we de consumptie stimuleren?

Er is weinig aandacht voor de gezondmaking van de bankensector, terwijl die van groot belang is voor de economie. Er is veel symboolpolitiek in de vorm van transactiebelasting, eedaflegging en de aanpak van bonussen, maar we doen te weinig om de kredietverlening op gang te brengen. Ik zou ook graag zien dat het kabinet een actievere rol speelt in het bij elkaar brengen van pensioenfondsen en banken voor het duurzaam financieren van hypotheken.

Positief ben ik over veranderingen in de ouderenzorg en ook over de snelle verhoging van de pensioenleeftijd. En het inkorten van de WW zorgt voor prikkels voor met name ouderen om in zichzelf te investeren. Jammer alleen dat het voornemen is gesneuveld om werkgevers het eerste half jaar de WW te laten betalen. Dan zouden ze meer gestimuleerd worden om oud-werknemers aan een andere baan te helpen.

Op de huizenmarkt wordt ook half werk geleverd. Goed dat de aftrek van de hypotheekrente wordt verlaagd, goed dat de huren stijgen. Maar de aftrek gaat wel heel langzaam omlaag en volgens mij ontbreekt een helder eindbeeld. En ik ben er ook geen fan van om de starter anders te behandelen dan de bestaande huizenbezitter.

Als de vraag beter gestimuleerd zou worden, bijvoorbeeld door gezondmaking van de huizenmarkt en de bankensector, dan is het ook niet nodig om 16 miljard euro te bezuinigen. Dan is 10 miljard ook voldoende.

Informateur Wouter Bos verdeelde het primaat van de partijen via kaarten met thema’s: Rutte trok als eerste kaart overheidsfinanciën. Bezuinigen dus. Samsom trok de kaart inkomensnivellering. Zowel bezuinigen als nivelleren stimuleert economische groei niet.”

Oordeel regeerakkoord: