Ik ben blij dat de draai naar Europa weer wordt gemaakt Het scenario van Rutte II is beter dan hoe Rutte I uitpakte

Morgen debatteert de Tweede Kamer waarschijnlijk over het regeerakkoord. Vier economen recenseren ‘Bruggen slaan’.

None

„Rutte II wordt een stabiel kabinet – wanneer ze de problemen met de zorgpremie hebben opgelost. Ik ben blij dat de draai naar Europa weer wordt gemaakt, daar ligt politiek en economisch onze toekomst. Ik vind het ook fijn dat, hoewel geen economisch onderwerp, er geen taboe meer ligt op tolerantie. En Rutte II maakt een begin met hervormingen.

De hervorming van de woningmarkt is misschien een grote stap voor de VVD, maar een kleine stap voor de woningmarkt.

Ik heb wel kritiek, het tempo van invoering is te traag en er ontstaat een groot verschil tussen de starters en bestaande gevallen. De fiscalisering van de zorgpremie vind ik een ramp. Je helpt het zorgstelsel naar de filistijnen, terwijl het marktmechanisme juist begon te werken. Door deze vorm van premieheffing wordt arbeid duurder en dat leidt tot meer werkloosheid. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de Partij van de Arbeid. Ook de maatregelen op het terrein van de arbeidsmarkt spreken mij aan. Alleen vind ik het onvoorstelbaar dat de rol van de kantonrechter bij de preventieve ontslagtoets komt te vervallen.

De slechtste maatregel is de boetedoelstelling van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 125 miljoen euro in 2017. Alleen in 2003, 2005 en 2010 kwam het boetebedrag boven de ‘eis’ van 125 miljoen euro per jaar. De NMa zal een tweede bouwfraude-achtig kartel nodig hebben om aan het Regeerakkoord te voldoen.

Is een bezuiniging van bijna 16 miljard euro in een periode van economische stagnatie verstandig? Het zogenoemde houdbaarheidstekort (de som van de huidige staatsschuld en de toekomstige staatsschuld) verbetert van -1,3 tot 0,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat zou ruimte geven om de teugels te vieren, maar zolang er in Duitsland geen Keynesiaans stimuleringsbeleid wordt gevoerd, moet Nederland dat niet op eigen houtje doen. Het IMF kan wel aandringen op een ruimhartiger beleid, maar het volgen van Duitsland lijkt mij een verstandige keus.

De nieuwe minister van Economische Zaken is geen econoom. In veel gevallen is dat geen pre, maar Henk Kamp is buitengewoon competent. Ik vind het belangrijker dat de minister van Financiën een goed econoom is. Het is nog te vroeg om een oordeel te vellen over ingenieur Jeroen Dijsselbloem.”

Oordeel regeerakkoord:

    • Cees Banning
    • Erik van der Walle