Driekwart VVD wil af van zorgplan

Premier Mark Rutte luisterde tijdens het VVD-congres naar kritiek van VVD-leden. Foto ANP/ Erik van 't Woud

Van de VVD-bestuurders kan 40 procent “absoluut niet” leven met de inkomensafhankelijke zorgpremie en 30 procent ziet deze maatregel liever niet. Dat blijkt uit een representatieve enquête van NRC Handelsblad en OverheidinNederland.nl onder alle VVD-bestuurders.

Bijna 80 procent van deze VVD’ers maakt zich zorgen over de onrust in de partij naar aanleiding van het plan voor de voorgenomen invoering van de een inkomensafhankelijke premie. Ook de Eerste Kamerfractie van de VVD legt zich niet zomaar neer bij een van de belangrijkste afspraken uit het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA.

Fractievoorzitter Loek Hermans heeft “grote moeite” met de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Volgens Hermans is de maatregel plan van de nieuwe coalitie slecht voor de marktwerking en de kostenbeheersing in de zorg. Ook vreest hij dat de hoge middeninkomens door de maatregel er financieel te hard door zullen worden geraakt.

Hermans wil uitleg van het kabinet: “Laat ze maar aantonen dat het geen negatieve gevolgen heeft voor de kostenbeheersing.”

Bezwaar tegen het principe van ‘verstoppen’ zorgkosten

Of de VVD in de Eerste Kamer anders niet voor het voornemen zal stemmen, wil Hermans niet zeggen. Toch lijkt hij de VVD’er een nieuwe voorwaarde toe te voegen aan de eisen die fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra maandag al formuleerde. Zijlstra zei dat inkomens boven de 100.000 euro er door het nieuwe kabinetsbeleid niet meer dan 4 procent op achteruit mogen gaan.

Maar Hermans valt niet alleen de inkomensgevolgen van de zorgpremie aan, hij heeft ook bezwaar tegen het principe. Door de zorgkosten te ‘verstoppen’ in het loonstrookje haal je de “prikkel” weg bij burgers om scherp te kiezen tussen verzekeraars. Dat is in de ogen van Hermans schadelijk voor de marktwerking in de zorg.

Ook worden mensen er niet meer toe aangezet minder zorg te vragen, omdat het grootste deel van hun zorgpremie toch al vastligt en minder naar de dokter gaan hun geen besparing oplevert.
Volgens Hermans bemoeit de Eerste Kamer zich gewoonlijk niet in dit vroege stadium al met voornemens uit een nieuw regeerakkoord. Hij zet deze ongebruikelijke stap vanwege de „maatschappelijke ophef” die over de plannen is ontstaan.

De uitlating van Hermans is ook om een andere reden opmerkelijk. Hij zit in het ‘kernteam’ van de VVD, dat tijdens de formatie werd bijgepraat over de onderhandelingen. Hij moet dus hebben geweten dat deze maatregel eraan zat te komen.

Uit de enquête van NRC Handelsblad blijkt overigens ook dat VVD-bestuurders massaal (81 procent) achter het besluit van Rutte staan om samen met de PvdA een kabinet te vormen. Het vertrouwen in hem blijft groot. Meer dan driekwart van de ondervraagden heeft (zeer) veel vertrouwen in Rutte.