Zo’n 47 miljoen Amerikanen hebben allang gestemd

In de weken voor de verkiezingen hebben miljoenen Amerikanen al gestemd. De ‘vroege kiezers’ kunnen de doorslag geven.

In de onbesliste staat Florida, zoals hier in Miami, heeft veertig procent zijn stem vooraf uitgebracht, na discussie over het aantal dagen dat vroeg stemmen mogelijk was.
In de onbesliste staat Florida, zoals hier in Miami, heeft veertig procent zijn stem vooraf uitgebracht, na discussie over het aantal dagen dat vroeg stemmen mogelijk was. Foto AFP

Vandaag is het verkiezingsdag in Amerika, dé grote dag op de politieke kalender. Maar miljoenen kiezers hebben hun stem al lang uitgebracht. Vooral in ‘swing states’ hebben beide kandidaten er bij kiezers op aangedrongen gebruik te maken van de mogelijkheid om vroeg te stemmen.

In de 34 staten (plus Washington DC) waar vroeg stemmen de afgelopen weken mogelijk was, hebben volgens de George Mason Universiteit in totaal zo’n 47 miljoen miljoen Amerikanen dat gedaan, ruim een derde van het totaal aantal verwachte kiezers. Hun stemmen worden, net als die van de kiezers die vandaag naar de stembus gaan, pas vannacht geteld. Als de strijd tussen Obama en Romney inderdaad de nek-aan-nek-race wordt die opiniepeilingen voorspellen, dan kan de afgelopen jaren sterk gegroeide groep ‘vroege kiezers’ de doorslag geven.

In Florida was de belangstelling om vroeg te stemmen zaterdag, de laatste dag waarop vroeg gestemd kon worden, in een aantal districten zo groot dat zich lange rijen vormden en kiezers uren moesten wachten. De Democraten vroegen voor de hele staat een verlengde openstelling met een extra dag aan, maar kregen alleen gedaan dat kiezers per brief mochten stemmen.

Donderdag had de (Republikeinse) gouverneur van Florida al voor de hele staat bepaald dat de stembureaus ondanks de lange rijen niet langer open zouden blijven. De (door de Republikeinen gedomineerde) volksvertegenwoordiging had het aantal dagen waarop in Florida vroeg gestemd kan worden al teruggebracht van 14 naar 8 – waarbij het totaal aantal openingsuren overigens gelijk bleef op 96.

Obama heeft bij de verkiezingen van 2008 veel succes geboekt dankzij vroege stemmers. In North Carolina, Iowa, Florida en Colorado dankte hij er net de overwinning aan. Vroeg stemmen is vooral populair bij mensen die zich niet makkelijk van hun werk kunnen vrijmaken om te gaan stemmen, en bij mensen voor wie het lastig is om transport naar het stembureau te regelen. In veel gevallen zijn dat mensen met lagere inkomens, uit minderheidsgroepen of bejaarden – veelal Democraten. Veel Afro-Amerikaanse kiezers in North Carolina gaan graag op de zondag voor de verkiezingen meteen na de kerk stemmen.

Hoe meer stemmen al in een vroeg stadium vastliggen hoe beter, is de gedachte van de campagneteams. Op verkiezingsdag hebben zij altijd hun handen vol om kiezers die van plan waren te stemmen aan te sporen dat ook daadwerkelijk te doen.

Dit jaar hebben ook de Republikeinen hun achterban aangespoord vroeg te stemmen. Opiniepeilingen geven aan dat Romney daarbij meer succes heeft dan de Republikeinse presidentskandidaat John McCain in 2008, maar niet zoveel als Obama dit jaar. Obama lijkt minder vroege kiezers overgehaald te hebben dan hem vier jaar geleden lukte. Maar in de belangrijke staat Ohio had Obama volgens een peiling van Time Magazine eind oktober zestig procent van de vroeg uitgebrachte stemmen gekregen.

Obama zelf stemde ook eind oktober al – voor zover bekend de eerste Amerikaanse president die eerder dan verkiezingsdag zijn stem uitbracht. Tegen de journalisten die hem stonden op te wachten grapte hij niet te willen zeggen op wie hij gestemd had. „Maar Michelle zei dat ze op mij heeft gestemd.”

Behalve een president kiezen de Amerikanen vandaag ook nieuwe leden voor het Huis van Afgevaardigden. Verder wordt gestemd over eenderde van de honderd zetels van de Senaat.

Omdat in veel staten ook nog eens gestemd kan worden over burgerinitiatieven en door de volksvertegenwoordiging uitgeschreven referenda, kan een ‘stembiljet’ in feite een kleine brochure zijn van tien pagina’s of zelfs meer. Bij het vroege stemmen in Florida werden de lange rijen behalve door de grote opkomst ook veroorzaakt door de lange tijd die mensen nodig hebben om het hele stemformulier te lezen en vervolgens in te vullen.