Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Top failliete zorginstelling verzweeg gevoelige informatie

De bestuurlijke top van zorginstelling Zonnehuizen verzweeg gevoelige informatie voor haar toezichthouders. Foto ANP / Lex van Lieshout

De bestuurlijke top van de vorig jaar failliet verklaarde zorginstelling Zonnehuizen verzweeg gevoelige informatie voor zijn belangrijkste toezichthouders.

Daardoor verloren de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de zorgverzekeraars het vertrouwen in de dagelijkse leiding.

Ook bestaan sterke vermoedens dat de vertrokken raad van toezicht de slechte financiële situatie heeft willen toedekken en niet heeft gemeld aan zijn opvolger.
Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid heeft gedaan naar de teloorgang van Zonnehuizen, het grootste faillissement in de zorg sinds het bankroet van thuiszorginstelling Meavita.

Zonnehuizen maakte geslaagde doorstart

De op antroposofische leest geschoeide stichting Zonnehuizen groeide de laatste jaren razendsnel door een fusie van diverse organisaties die actief zijn in de opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten en jongeren met gedragsproblemen. Zonnehuizen had in 2009 een omzet van 90 miljoen euro, circa 2.300 werknemers en bood permanente opvang voor circa 900 patiënten.

De instelling wordt geheel uit AWBZ-premies betaald. Na het bankroet maakte Zonnehuizen een geslaagde doorstart. Met hulp van onder anderen ondernemer Loek Winter, die eerder IJsselmeerziekenhuizen kocht en vorige week het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer, kon Zonnehuizen de geestelijke gezondheidszorg continueren.

Het ministerie onderzocht niet de oorzaken van het faillissement, dat wordt nog gedaan door de curator die de boedel afwikkelt. Doel was vooral te bestuderen wat voor rol alle toezichthouders en andere betrokkenen hebben gespeeld. Uit het rapport blijkt dat de leiding van Zonnehuizen de Inspectie voor de Gezondheidsdienst niet informeerde over de “ernstige financiële situatie”.

Inspectie zegde vertrouwen op

Ook kwam vorig voorjaar aan het licht dat er “fundamentele informatieverschillen” bestonden tussen zorgverzekeraars, die zorg inkopen namens verzekerden, en de inspectie over Zonnehuizen. De inspectie zegde uiteindelijk het vertrouwen op in de dagelijkse leiding. Voorzitter Frans Broekhuizen trad hierop af.

De raad van toezicht stapte vorig jaar lente in zijn geheel op. Deze zou volgens zijn opvolgers te horen hebben gekregen dat het tekort “hooguit enkele tonnen” zou zijn, terwijl op er dat moment al een gat van circa 10 miljoen euro was.