Stemverklaringen Tweede Kamerleden. SGP voor Romney, GroenLinks voor Obama

Het politieke landschap in de VS is niet te vergelijken met het Nederlandse. Het aantal kandidaten steekt schril af tegen het aanbod in de Tweede Kamer. Nederlandse politici moeten dan ook flink wat water bij de wijn doen in hun keuze. Nrc.nl vroeg Kamerleden zich uit te spreken. Hieronder hun kritische stemverklaringen.

Liesbeth van Tongeren (Kamerlid GroenLinks)

“Ik zou om allerlei redenen op Obama stemmen, maar vooral ook omdat hij het over klimaat- en milieubeleid durft te hebben. Tegenover het ‘Drill baby drill’ van Romney zet Obama regels voor zuinige auto’s en geïsoleerde gebouwen. Tegenover het ‘consume consume’ van Romney zetten de Obama’s samen gezonder eten en eerlijker delen USA-style op de agenda.

Obama komt niet met de makkelijkste voorstellen en natuurlijk gaan ze voor mij als Nederlandse GroenLinkser lang niet ver genoeg. Maar in een land als de VS het hebben over klimaatverandering, inkomensongelijkheid, schone energie en gezondheidszorg geeft voor mij de doorslag.”

Kees van der Staaij, Elbert Dijkgraaf en Roelof Bisschop (Kamerleden SGP)

“Vanuit de SGP hebben wij een relatieve voorkeur voor de Republikein Romney. Dat heeft vooral te maken met zijn behoudende opstelling inzake ethische thema’s, die ook voor orthodoxe christenen in de VS doorslaggevend blijken te zijn. Ten aanzien van onder meer het homohuwelijk en abortus blijkt president Obama – in tegenstelling tot Romney - een toegeeflijke koers te varen.

Daarnaast spreekt Romney zich positiever en royaler uit over de Joodse staat Israël. Een belangrijk punt voor de SGP. Voor Romney pleit ook dat hij meer vaart wil maken om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Die lopen in de VS volledig uit de hand, met alle consequenties van dien voor de wereldeconomie.

Als het gaat om het bevorderen van sociale gerechtigheid zijn de Republikeinen wel erg karig. Méér compassie met de kwetsbaren zou zeker aanbeveling verdienen. Alles afwegende: de SGP heeft een relatieve voorkeur voor Romney, zonder daarbij al teveel juichtonen aan te slaan. Ook de Grand Old Party kan wel een extra vleugje SGP gebruiken.”

http://youtu.be/qjJewuH5WZ0

Henk Krol (fractievoorzitter 50PLUS)

“Als ik zou mogen stemmen, dan ging mijn stem naar Obama. Obama kiest voor een socialer beleid dan Romney. En Obama spreekt duidelijke en mooie woorden over 50-plussers.

Zo zei hij: ‘Ik realiseer me dat ik deze campagne niet kan winnen zonder de hulp van 50-plussers. Deze doelgroep wil betrokken zijn. Ze moet ook betrokken worden. De inzet voor de maatschappij, met name in het vele vrijwilligerswerk, wordt te vaak ondergewaardeerd. 50-plussers zijn belangrijke pijlers in de samenleving. Ze laten ons dagelijks beseffen dat de meerwaarde van de medemenselijkheid onze maatschappij verrijkt.’

En zo is het!”

Linda Voortman (Kamerlid GroenLinks)

“Ik zou op Obama stemmen. Veel Amerikanen hebben kritiek dat hij te weinig bereikt heeft in zijn eerste termijn. Maar we hebben het hier wel over de man die veertien maanden na zijn aantreden een wet aangenomen kreeg die ervoor zorgt dat 32 miljoen Amerikanen die tot dan toe niet verzekerd waren tegen ziektekosten, dat wel worden. Dat is een enorme hervorming. In Nederland is iedereen al verzekerd, maar de snelheid waarin Obama dit bereikt heeft vind ik een voorbeeld voor de Nederlandse politiek. Ik hoop dat hij nog een termijn door kan om progressieve stappen te zetten op medisch-ethisch gebied en voor homo-emancipatie.”

Myrthe Hilkens (Kamerlid PvdA)

“Als ik mocht stemmen, dan zou mijn stem absoluut naar president Obama gaan. Het is mijn stellige overtuiging dat een werkende vrouw die met beide benen in 2012 staat, geen andere keus heeft.

Natuurlijk loste president Obama de voorbije jaren niet de belofte in die hij voor honderden miljoenen mensen was. Maar ook als je alle teleurstellingen bij elkaar optelt, blijft hij de beste kandidaat. Tenzij je als vrouw terugverlangt naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Naar het tijdperk van illegale abortussen en een glansrol achter het aanrecht. In dat geval zou je er beter aan doen je stem aan Romney te geven: onder zijn toezicht, zo heeft hij laten weten, zullen er geen federale fondsen meer gaan naar organisaties die over abortus adviseren of die zelf abortus uitvoeren.

Ik ben de kleindochter van een grootmoeder die begin jaren zestig als gevolg van een illegale abortus halfzijdig verlamd raakte en daarna in de psychiatrie belandde. Met die pijnlijke erfenis in mijn stamboom is er geen spoortje twijfel. Obama.”

Bram van Ojik (fractievoorzitter GroenLinks)

“Eigenlijk zou mijn stem moeten gaan naar Jill Stein, de presidentskandidaat voor de Green Party. Zij pleit voor een Green New Deal en heeft haar sporen in de lokale politiek verdiend.

Maar ik zet toch in op Obama. Hij was niet zo goed als we in 2008 hoopten, maar veel beter dan hij nu vaak wordt afgeschilderd. Denk aan: medische zorg, economisch herstel en homo-rechten, en vergeleken met Bush voerde hij een fatsoenlijk buitenlands beleid.”

Michiel Servaes (Kamerlid PvdA)

“Natuurlijk zou ik Obama stemmen. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat ik ooit op een Republikeinse kandidaat zou stemmen. Het ongeremde vrije marktdenken en het conservatisme dat de Republikeinen kenmerkt, staat ver van mij af.

Obama heeft het de afgelopen vier jaar niet gemakkelijk gehad, al blijft de hervorming van de gezondheidszorg een prestatie van formaat met concrete gevolgen voor vele Amerikanen. Het is me wel tegengevallen dat geen van beide kandidaten in staat was om een overtuigend verhaal te houden hoe de VS uit de huidige economische crisis kan komen. Dat verklaart wellicht waarom geen van beiden afstand heeft kunnen nemen in de peilingen.

Verder kijk ik als Nederlander en Europeaan vooral naar het buitenlandbeleid van de VS. Wat dat betreft kan het contrast van de eerste periode Obama met de Wild West-jaren van Bush jr. bijna niet groter zijn. Ondanks oplopende spanningen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten heeft Obama zich niet laten verleiden tot ondoordacht activisme. In Libië liet hij het initiatief voor de internationale interventie zelfs geheel aan de Europese landen. Natuurlijk is de situatie in Syrië pijnlijk en sleept het conflict in Afghanistan zich voort, maar ik geloof niet dat een andere president daar veel meer had kunnen bereiken.

Het feit dat Romney zich nu min of meer aansluit bij Obama’s internationale koers (en afstand neemt van Bush) zegt wat dat betreft genoeg. Dat is overigens nog geen garantie dat Romney die koers ook vast zou houden. De Republikeinse partij huist immers nog veel haviken met potentieel veel invloed op het beleid van een internationaal onervaren president.”

Marianne Thieme en Esther Ouwehand (Kamerleden Partij voor de Dieren)

“Als we in de VS zouden wonen, zouden we Jill Stein van The Greens stemmen. De keuze tussen Obama en Romney is als een keuze tussen de VVD en de SGP. Het tweepartijenstelsel in de VS is sowieso tamelijk ondemocratisch, doet weinig recht aan de verschillen die ook in de VS leven onder burgers.

De uitdaging van onze tijd is niet hoe we de economische groei herstellen, maar hoe we de draagkracht van de aarde tot uitgangspunt van beleid kunnen nemen. Jill Stein wordt gepeild op twee procent van de stemmen, iets minder dan de steun die de Partij voor de Dieren in Nederland geniet. Mogelijk is ze haar tijd te ver vooruit, terwijl de tijd dringt.”

Kees Verhoeven (Kamerlid D66)

“Ik zou op Obama stemmen. Hij heeft de afgelopen vier jaar concrete resultaten geboekt, terwijl de omstandigheden zeer complex waren.

Zo heeft hij in de uiterst gepolariseerde politiek zijn zorgwet Obamacare waar gemaakt en de werkgelegenheid in back bones als het midden- en kleinbedrijf en de auto-industrie op gang geholpen ondanks de financiële crisis die hevig ontbrandde.

Obama is niet meer de magiër van vier jaar geleden maar hij verdient het om zijn werk voort te zetten. Niet in de laatste plaats vanwege de zeer conservatieve opstelling van Romney op het gebied van vrouwen- en homorechten zoals abortus en het homohuwelijk.”

Alle partijen zijn gevraagd een stemverklaring te geven. Reacties van Kamerleden van VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SP volgen misschien nog en zullen dan uiteraard in dit overzicht opgenomen worden.

Volg de auteur op Twitter

    • Steven de Jong