Oppositie wil doorrekening regeerakkoord door Nibud

Leiders van de oppositiepartijen (vlnr) Sybrand Haersma van Buma (CDA), Geert Wilders (PVV), Emile Roemer (SP) en Alexander Pechtold (D66) overleggen in de kamer van Roemer over het regeerakkoord. Foto ANP / Robin Utrecht
Leiders van de oppositiepartijen (vlnr) Sybrand Haersma van Buma (CDA), Geert Wilders (PVV), Emile Roemer (SP) en Alexander Pechtold (D66) overleggen in de kamer van Roemer over het regeerakkoord. Foto ANP / Robin Utrecht Leiders van de oppositiepartijen (vlnr) Sybrand Haersma van Buma (CDA), Geert Wilders (PVV), Emile Roemer (SP) en Alexander Pechtold (D66) overleggen in de kamer van Roemer over het regeerakkoord. Foto ANP / Robin Utrecht

Het kabinet moet de gevolgen van het regeerakkoord voor verschillende groepen Nederlanders laten doorrekenen door het Nibud. Dat eisen de fractieleiders van SP, D66, PVV en CDA. Alleen zo kan volgens deze partijen een einde komen aan de verwarring over de gevolgen voor de koopkracht.

Roemer wil gevolgen in kaart voor alle groepen

Roemer na afloop van het overleg tussen de leiders van de vier oppositiepartijen:

“Wat zijn de gevolgen voor ouderen, alleenstaanden, mensen met kinderen? Daarover moet duidelijkheid komen.”

Weigert het kabinet de doorrekening te laten maken, dan dringen de vier partijen aan op uitstel van het debat over de regeringsverklaring, dat voor donderdag gepland staat.

Wilders:

“Eerst duidelijkheid, dan pas een debat.”

Pechtold wees op de tegenstrijdige informatie die in omloop is over de gevolgen voor de koopkracht. Media hebben berekeningen gemaakt, VVD’er Stef Blok heeft voorbeelden gegeven in een uitgelekte e-mail, Samsom heeft over voorbeelden getwitterd en Rutte heeft er uitspraken over gedaan. “Dat lijkt allemaal niet met elkaar te stroken”, zei Pechtold.

Buma: onafhankelijke partij moet ernaar kijken

“Ik kan me niet herinneren dat er zo snel na het aantreden van een nieuw kabinet zo veel onduidelijkheid was”, zei Van Haersma Buma.

“Wat ontbreekt, is dat een onafhankelijke derde partij ernaar kijkt.”

Buma vroeg vorige week ook al om een doorrekening door het Nibud, toen zonder succes.

De commotie over de koopkracht gaat vooral over de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Volgens sommige berekeningen kunnen mensen met hogere inkomens er tientallen procenten op achteruitgaan.

Rutte wil Nibud vooralsnog niet inschakelen

Rutte weigerde tot dusver het Nibud in te schakelen. Hij verzekerde gisteren dat huishoudens maximaal vier procent inleveren. Tevens beloofde hij dat er morgen een brief over de koopkracht naar de Tweede Kamer gaat, maar daarin worden de koopkrachtgevolgen alleen maar ‘nader ingekleurd’. Volledige duidelijkheid zal het kabinet volgens hem pas in maart kunnen geven.

Nibud: we moeten opdracht van het kabinet krijgen

Het Nibud zou binnen enkele dagen koopkrachtplaatjes kunnen maken, mits het kabinet een officiële opdracht daartoe geeft en voldoende informatie kan leveren. Een woordvoerder tegenover persdienst Novum:

“We hebben tientallen verschillende gegevens nodig, over alles wat van invloed is op de portemonnee van mensen.”

    • Marije Willems