Met dat loon koop je veel postzegels

None
Illustratie Dario Castillejos

Ook dit jaar heeft onze school – basisschool De Driemaster in Nijmegen – weer meegedaan aan de Kinderpostzegels. De kinderen lopen met veel, of minder, enthousiasme de wijk in, op zoek naar potentiële klanten.

De reden waarom wij meedoen is tweeledig: het is een actie voor en door kinderen en we vinden het goed als kinderen meekrijgen dat je af en toe iets voor een ander doet. Toch bekruipt ons al enige tijd een gevoel van twijfel.

Dit gevoel komt voort uit het feit dat de directeur van de Stichting Kinderpostzegels jaarlijks bruto 117.336 euro aan salaris krijgt. Dit bedrag voldoet weliswaar aan de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’, maar wij vinden het niet in verhouding met het doel van de actie: bijdragen aan de veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen.

Er doen landelijk 200.000 kinderen mee. Zij halen samen 11 miljoen euro op, gemiddeld 55 euro per kind. De actie wordt voor 2 miljoen euro gesubsidieerd door de overheid. Het salaris van een voltijdsonderwijzer is bruto 2290 euro voor een starter en 3.274 euro eindsalaris. Het salaris van een directeur van een basisschool is ongeveer vierduizend euro. De directeur van Stichting Kinderpostzegels verdient bruto 9.778 euro.

De directeur van deze goededoelenorganisatie verdient dus drie keer zo veel als een onderwijzer en twee keer zo veel als een basisschooldirecteur.

Dit voelt wrang als je bedenkt dat er 2.133 kinderen langs de deuren gaan om het salaris van de directeur binnen te halen en dat de Stichting Kinderpostzegels geen risico loopt.

Wij heroverwegen onze deelname aan de Kinderpostzegels. Een eventuele verandering in de bezoldiging van de directie zal worden meegenomen in onze besluitvorming.

Marieke den Biesen

Namens het team van basisschool De Driemaster te Nijmegen