In het 'Blauwe boek' staan alle tips en trucs voor nieuwe ministers

Het Handboek voor aantredende bewindspersonen geeft geen antwoord op de vraag wat je als aantredend minister moet doen als de NOS niet klaar is voor de live-uitzending tijdens je beëdiging. Voor alle nieuwe ministers en staatssecretarissen staat het ‘Blauwe boek’ – zoals het in de wandelgangen heet – op de site van de Rijksoverheid. De handleiding van 68 pagina’s vol tips en trucs van het ministerie van Algemene Zaken gaat in op een heleboel situaties waar de nieuwe bewindspersonen mee te maken krijgen.

Het begint met een stuk staatsrecht: „In de regel vinden één keer in de vier jaar algemene verkiezingen plaats”. En het gaat uitgebreid in op de procedures van de ministerraad. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de verhouding tot de verschillende Hoge Colleges van Staat. Het ergste wat de Raad van State over een wetsvoorstel kan zeggen is dat hij „mitsdien bezwaar” heeft.

Het boekwerk bevat een hoofdstuk met „bijzondere aandachtspunten”. Het leert dat kleding voor Prinsjesdag, shampoo of een vulpen geheel voor eigen rekening van de minister komt. Bewindspersonen moeten „om redenen van bereikbaarheid en veiligheid” altijd gebruik maken van de dienstauto, ook in de privésfeer. Slecht nieuws is er voor fervente twitteraars zoals Frans Timmermans en Ronald Plasterk. „Om verwarring tussen de bewindspersoon en privépersoon te voorkomen, beperken bewindspersonen zich tot één account per platform.” Daar staan weer voordelen tegenover. Zo kan het Jachthuis St. Hubertus in het Nationale Park De Hoge Veluwe door ministers en staatssecretarissen tegen betaling worden gebruikt om met gasten te overnachten. Een ontmoeting met de directeur van het Nationale Park is standaard inbegrepen. NRC