Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Europese Unie verspilt miljarden volgens Europese Rekenkamer

De lidstaten van de EU en de Europese Commissie hebben vorig jaar miljarden euro’s verspild, concludeert de Europese Rekenkamer in het jaarverslag van de begroting van de unie. De foutmarge in betalingen was hoger dan het jaar daarvoor en controle en toezicht waren voor de meeste uitgaven ‘gedeeltelijk doeltreffend’.

Herman Van Rompuy, voorzitter Europese Raad, op een top over de toekomst van de EU vorige maand. Foto ANP / Jerry Lampen

De lidstaten van de EU en de Europese Commissie hebben vorig jaar miljarden euro’s verspild, concludeert de Europese Rekenkamer in het jaarverslag van de begroting van de unie. De foutmarge in betalingen was hoger dan het jaar daarvoor en controle en toezicht waren voor de meeste uitgaven ‘gedeeltelijk doeltreffend’.

Volgens de rekenkamer steeg het aantal fouten in betalingen tot 3,9 procent van de totale begroting van 129,4 miljard euro. Daarnaast waren er ‘te veel voorbeelden dat EU-geld het gestelde doel niet haalt of maar half effectief wordt besteed’. De grootste foutenmarge van betalingen heeft betrekking op uitgaven voor beleid op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling, sociale zaken en regionaal beleid. De rekenmeesters zeggen in het jaarverslag dat veel directoraten-generaals niet de goede informatie verschaften over het percentage resterende fouten (RPF’s):

“Sommige directoraten-gene­raal verschaften onduidelijke informatie en/of onderschatten de PRF’s, wat betekende dat zij nalieten punten van voorbehoud
op te werpen of dat de ernst ervan werd afgezwakt. Er werd niet voldoende uitgelegd wat er gedaan moest worden als het niet mogelijk was een betrouwbaar PRF te berekenen. Er werden bedragen verwerkt in de berekening, hoewel die vanwege grote vertragingen niet waren ontvangen of an­derszins ingevorderd.”

Schatting van foutenpercentage door de Rekenkamer van 2006-2011. Bron: Europese RekenkamerSchatting van foutenpercentage door de Rekenkamer van 2006-2011. Bron: Europese Rekenkamer

De rekenkamer wijst op het belang van betere verantwoording zegt een lid van de rekenkamer tegen persbureau AP:

“Een klein beetje meer moeite door de lidstaten om de projecten goed te controleren en om verkeerd besteed geld terug te halen zou al kunnen helpen. Zeker in deze periode van moeilijke economische omstandigheden.”

Het hoofd van de rekenkamer Vitor Caldeira benadrukt dat het essentieel is dat middelen efficiënter worden besteed, ‘zeker nu de meer rijke landen zich steeds meer verzetten tegen de verhoging van het Europees budget’. In het begeleidend commentaar in het jaarverslag zegt de Europese Commissie, dat ze zich blijft inspannen om zorgvuldig verslag te doen, de controle en de verantwoording van de uitgaven te verbeteren:

“De Commissie zal zich ervan blijven vergewissen dat de lidstaten een adequaat controlekader hebben ingesteld om de financiële belangen
van de EU op het gebied van de traditionele eigen middelen te beschermen.”

Eind deze maand zitten de 27 lidstaten bijeen om te praten over de begroting voor 2014-2020. Onder meer Nederland wil dat de begroting wordt ingekrompen, omdat de landen zelf ook moeten snijden in de uitgaven.