DSM is voorzichtig over de toekomst

DSM leek weinig last te hebben van de economische crisis, maar maakt weer melding van lagere omzet en winst.

De omzet en winst van chemie- en voedselconcern DSM uit Heerlen zijn in het derde kwartaal teruggelopen.

DSM leek weinig last te hebben van de economische crisis, maar bestuursvoorzitter Feike Sijbesma kondigde in augustus een omvangrijke reorganisatie aan. DSM schrapt duizend banen, waarvan circa vierhonderd in Nederland. Bij het bedrijf werken ruim 22.200 mensen, van wie 6.200 in Nederland.

De „toenemende economische onzekerheid, vooral in Europa” was voor Sijbesma de aanleiding voor de reorganisatie. De sanering moet vanaf 2014 de winstgevendheid met 150 miljoen per jaar opvoeren.

In het derde kwartaal daalde de omzet met 7 procent naar 2,3 miljard euro. De zogeheten ebitda-winst (het operationele resultaat vóór afschrijvingen, zie grafiek) bedroeg in het derde kwartaal 270 miljoen euro, tegen 340 miljoen een jaar eerder.

Toch blijft DSM, volgens bestuursvoorzitter Sijbesma, „goed presteren”, ondanks moeilijke marktomstandigheden wereldwijd. De resultaten worden vooral gedrukt door de divisie polymeren die grondstoffen voor synthetische vezels en kunststoffen maakt.

Polymeren maakt bijvoorbeeld caprolactam, een grondstof voor kunststoffen die worden gebruikt in de bouw en de auto-industrie. Door de stagnatie in bouw en auto-industrie kampt dit bedrijfsonderdeel met lagere prijzen en minder vraag.

DSM is voorzichtig over de toekomst. „We verwachten dat de marktomstandigheden moeilijk zullen blijven”, aldus Sijbesma. Het kostenbesparingsprogramma ligt, volgens hem, „op schema”.

Een belangrijke oorzaak van de winstterugval bij DSM zijn de opgelopen prijzen van grondstoffen die in de kunststoffendivisie worden gebruikt. Om de winstgevendheid weer op te krikken ziet het concern zich genoodzaakt te reorganiseren.

DSM is onder leiding van Sijbes-ma de afgelopen vijf jaar getransformeerd van een chemiebedrijf naar een biotechnologiebedrijf. DSM produceert veel verschillende producten, van vitamines tot grondstoffen voor verf.

Sinds eind 2010 heeft DSM voor 2,3 miljard euro geïnvesteerd in diverse overnames, waarvan ruim 80 procent in de divisie voeding. Die overnames moeten DSM bestendiger maken tegen schommelingen in de economie. De divisie voeding draagt voor ruim 40 procent bij aan de omzet. In het derde kwartaal was voeding goed voor bijna 75 procent van de ebitda-winst.

Van de totale omzet van 2,3 miljard euro wordt 36 procent afgezet in West-Europa en 20 procent in de Verenigde Staten. In het derde kwartaal bedroegen de verkopen naar snelgroeiende economieën 37 procent van de omzet. In het derde kwartaal van vorig jaar was dat 41 procent. Het verschil is voornamelijk te wijten aan een lagere caprolactamomzet in China.

Sijbesma verwacht dat in 2015 circa de helft van de concernomzet uit snel groeiende landen zal komen. Tegen die tijd wil DSM zo’n 3 miljard dollar omzetten in China, een verdubbeling ten opzichte van 2010.

Het concern rekent op een autonome omzetgroei van 5 tot 7 procent tot 2015. Deze groei dient dus vooral uit opkomende markten te komen. Wat dat betreft kan de economische groeivertraging in China deze ambitie frustreren.