Winst en verlies

1. Ontslagvergoeding

Er komt een maximum van 75.000 euro voor de ontslagvergoeding bij reorganisaties. Winst voor de VVD, maar werkgevers blijven wel verplicht om bij ontslagrondes een preventieve ontslagtoets bij het UWV aan te vragen. Die was in het Lenteakkoord tot verdriet van de PvdA verdwenen. Een ontslagroute via de kantonrechter vervalt, zoals de VVD wenste, maar de rechter kan een hogere vergoeding toekennen als het ontslag onterecht is of als het de schuld is van de werkgever.

Compromis

2. WW-uitkering

De hervorming van de WW is een forse aderlating voor de PvdA. De duur van de uitkering wordt niet alleen bekort, van maximaal 38 naar 24 maanden, maar ook het niveau gaat snel naar beneden. In het tweede jaar komt de uitkering op 70 procent van het minimumloon.

VVD wint

3. Participatiewet

De nieuwe Participatiewet is in veel opzichten een voortzetting van de Wet Werken naar vermogen die de VVD eerder wilde invoeren. Daarin wordt wetgeving rond bijstand, jonggehandicapten en sociale werkplaatsen gebundeld. Vanaf 2014 stopt de instroom op de sociale werkplaatsen. Gemeenten nemen dit over met beschermde werkplekken. Klein winstpuntje van de PvdA: huidige Wajongers worden niet herkeurd.

VVD wint

4. 5 procent gehandicapten

De verplichting voor het bedrijfsleven om minimaal 5 procent gehandicapt personeel in dienst te hebben, komt rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Wie dat percentage niet haalt, krijgt een boete van 5.000 euro per werkplaats voor een gehandicapte.

PvdA wint