Winst en verlies

1. De allerarmsten

De allerarmsten komen uitgebreid aan bod in het PvdA-verkiezingsprogramma. Dat deze zin hier is opgenomen lijkt winst voor die partij. De vraag is alleen of die meer dan symbolisch is. Want tegelijkertijd wordt er 1 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. En komt er een speciaal fonds voor het midden- en kleinbedrijf in arme landen, niet voor de allerarmsten.

Compromis

2. Israëlisch-Palestijns conflict

Deze zin komt vrijwel letterlijk uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. In de gedoogconstructie van twee jaar geleden wilde de VVD nog „verder investeren in de band met de staat Israël”.

PvdA wint

3. Postennetwerk

Het snijden in de omvang van de diplomatieke vertegenwoordiging is een punt dat de VVD belangrijk vindt, maar waar ook de PvdA zich in de Tweede Kamer al voor uitgesproken heeft.

Beide partijen winnen

4. Defensie

De PvdA vond dat de krijgsmacht naast de lopende bezuiniging van 1 miljard euro nog eens hetzelfde bedrag kon missen, op een begroting van 7,2 miljard. Dat de kleine bezuiniging op Defensie gecompenseerd wordt, betekent dat de VVD op dit punt gewonnen heeft.

VVD wint

5. JSF

Het is de vraag wat hier stond voordat de Algemene Rekenkamer eind oktober met een rapport kwam. Diederik Samsom zei tijdens het Kamerdebat over dit regeerakkoord dat hij het liefst een definitieve beslissing over de gevechtsvliegtuigen had genomen. „We kopen die krengen wel of niet.” Maar volgens de Rekenkamer heeft zowel de aanschaf van de JSF als het staken van de gedane investeringen enorme financiële consequenties. En dus komt er nóg meer onderzoek. De ingeslagen weg wordt vervolgd, dat is winst voor de VVD. Maar er komt ook onderzoek naar de informatievoorziening over de JSF, vooral van Defensie aan de Kamer. Dat is winst voor de PvdA, want die wilde eerder een parlementaire enquête.

Compromis

6. Kunduz

De PvdA was vanaf het begin tegen de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. De partij legt zich er bij neer dat deze er nu eenmaal is, en in 2014 alweer afloopt. Die draai is winst voor de VVD, want internationaal gezichtsverlies wordt zo voorkomen.

VVD wint