Winst en verlies

1. Schatkist

In de drie pijlers van het regeerakkoord zijn de ideeën van beide coalitiepartners te herkennen. Het streven naar het op orde brengen van de schatkist is het vaakst door de VVD uitgesproken. De ambitie eerlijk delen mag op het conto van de PvdA komen, terwijl werken aan een duurzame groei de aanhang van beide partijen zal aanspreken.

Compromis

2. Begrotingstekort

In het eerste kabinet Rutte hebben met name de premier en ook minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) steeds de druk op andere landen hoog gehouden om zich te houden aan de afgesproken begrotingsregels. Voor de VVD was en is een maximaal begrotingstekort van 3 procent een ijzeren regel. De PvdA wilde daar soepeler mee omgaan, om te voorkomen dat de economie nog verder in een recessie belandt.

VVD wint

3. Koopkracht

Een rechtvaardiger verdeling van de lasten is een van de hoofdpunten voor de sociaal-democraten. De koopkrachteffecten, een lichte plus voor de lagere inkomens en een min voor de hogere inkomens, zijn bijna volledig het gevolg van de inkomensafhankelijke zorgpremie en eigen risico. Er ontstond veel ophef over berekeningen die na de presentatie van het regeerakkoord naar buiten kwamen. Tweeverdieners met inkomens rond de 60.000 euro zouden er beiden per maand meer dan 200 euro op achteruit gaan.

PvdA wint