Winst en verlies

1. Niet eerder illegaal

Uit het VVD-pogramma én het regeerakkoord van 2010. Al stonden er in dat akkoord met CDA en PVV nog uitzonderingen bij, onder andere voor zieke mensen en minderjarigen. De PvdA vond dit altijd een praktisch onuitvoerbaar idee.

VVD wint

2. Gezinsmigratie

Dit klinkt als streng VVD, maar dat klopt niet: het gaat minder ver dan het huidige beleid. Gezinsmigratie was beperkt tot getrouwde partners of mensen met een geregistreerd partnerschap. Hier is alleen sprake van een ‘exclusieve relatie’.

PvdA wint

3. Illegaliteit strafbaar

Ook al uit het vorige regeerakkoord. Dit keer met een nuancering die ook minister Leers in 2010 al aanbracht: mensen die hulp verlenen aan illegalen krijgen daar geen straf voor. De PvdA wilde strafbaarheid helemaal terugdraaien.

VVD wint

4. Kosten inburgering

Impliciet staat hier dat asielzoekers niet hoeven te betalen voor hun inburgering.

PvdA wint.

5. Gelaatsbedekkende kleding

De VVD is voor een geheel verbod op gezichtsbedekkende kleding. De PvdA vindt een boerka alleen niet kunnen als die een reëel probleem is, bijvoorbeeld in het onderwijs of in het openbaar vervoer. De koppeling aan de bijstand komt van de VVD.

Compromis.

6. Bijstand voor immigranten

De VVD vindt dat immigranten de eerste tien jaar geen bijstand mogen aanvragen. In de campagne beschimpte Samsom Rutte daar nog om. Toch krijgt de VVD grotendeels haar zin.

VVD wint.

7. Taal spreken of geen bijstand

Uit het VVD-verkiezingsprogramma. Dit geldt ook voor Nederlanders, dus werkloze Friezen zullen als dat nodig is op Nederlandse les moeten, als ze een uitkering moeten aanvragen.

VVD wint