Winst en verlies

1. Blankenburgtunnel en de ring rond Utrecht

Gevoelige onderwerpen. De VVD is voorstander van beide projecten, de PvdA tegen. De strijd om de Blankenburgtunnel, ten westen van Rotterdam, is door de VVD gewonnen. De uitbreiding van de ring Utrecht is onbeslist. Er wordt nog gewacht op het – zoveelste – onderzoek.

VVD wint

2. Kilometerheffing

Deskundigen zijn het eens: automobilisten moeten vroeg of laat per kilometer betalen, afhankelijk van tijd, plaats en hoe schoon hun auto is. Dat zorgt voor minder files en is goed voor het milieu. De PvdA wilde een kilometerheffing voor auto’s en vrachtwagens en daarbovenop een ‘congestieheffing’ van 11 cent per kilometer voor alle verkeer. De VVD wil dat allemaal niet.

VVD wint

3. Decentralisatie spoorlijnen

Deze zin is nietszeggend. De VVD wil meer spoorlijnen decentraliseren, de PvdA een zo groot mogelijk hoofdrailnet voor NS. De discussie tussen beide partijen gaat juist over hoe groot dat hoofdrailnet moet zijn.

Compromis

4. Ecologische hoofdstructuur

Beide partijen willen de ecologische hoofdstructuur afmaken, maar de VVD meldt expliciet in het verkiezingsprogramma dat daar meer tijd voor moet worden genomen.

VVD wint

5. Hedwigepolder

Het onder water zetten van deze Zeeuwse polder heeft tot veel verhitte politieke discussies geleid. De PvdA heeft ontpoldering van de Hedwige in haar verkiezingsprogramma staan, de VVD rept er niet over.

PvdA wint

6. Dieren

Beide partijen besteden aandacht aan dierenwelzijn in hun programma. De rol van de reguliere politie bij de aanpak van misstanden is een VVD-wens, het verbod op circusdieren een oude PvdA-wens.

Beide partijen winnen