Winst en verlies

1. Meer geld voor politie

De PvdA vindt dat mensen achter een bureau niet automatisch méér salaris moeten krijgen dan de agenten op straat. De VVD wil laten zien dat veiligheid van Nederlanders prioriteit – en dus geld – krijgt.

Beide partijen winnen

2. Een betere strafrechtketen

Uit een dodelijk rapport van de Algemene Rekenkamer dit voorjaar bleek dat politie, Openbaar Ministerie en de rechtspraak door slechte samenwerking tijd, geld, en mankracht verspillen.

Beide partijen winnen

3. Geen langere straf jongeren

In een plan van staatssecretaris Teeven (VVD) over jongerenstrafrecht zou de maximumstraf voor 16- en 17-jarigen omhoog gaan van twee naar vier jaar. Dit zinnetje betekent dat het de PvdA is gelukt om dat tegen te houden.

PvdA wint

4. Eigen bijdrage gevangenen

De VVD vindt dat gedetineerden fulltime moeten werken. Daar zou dit idee uit voortvloeien.

VVD wint

5. Einde aan detentiefasering

Staatsecretaris Teeven wilde de periode voor detentiefasering al inkorten. Dit lijkt nog verder te gaan, al betekent ‘algemeen geldende’ een voorbehoud.

VVD wint

6. Betalen voor strafproces

Geïnspireerd op de bekende slogan: ‘vandalen gaan betalen’.

VVD wint

7. Meerdaadse samenloop

De VVD wilde dat de rechter ‘de vrijheid’ moet krijgen; dit is iets voorzichtiger geformuleerd.

VVD wint

8. Minimumeisen straf

De VVD wil minimumstraffen voor mensen die binnen tien jaar opnieuw een ernstig geweldsmisdrijf plegen. De PvdA vindt dat inperking van de vrije rechtspraak. Nu krijgt het OM voor zware recidivegevallen strafvorderingsrichtlijnen, waar de officier van Justitie rekening mee moet houden in zijn strafeis. De rechter blijft zo onafhankelijk en kan zijn eigen afweging maken.

Compromis

9. Echtscheidingen

De VVD was al met een wetsvoorstel bezig om mediation een volwaardig alternatief voor de rechter te maken. De PvdA wil de rechtspraak ontlasten.

Beide partijen winnen

10. Alcohol voor boven de 18

Rechtstreeks uit het PvdA-programma. De VVD is hier niet voor.

PvdA wint