Winst en verlies

1. Tarief voor zelfstandigen

Om de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers te verminderen, wordt in 2015 een winstbox in het belastingstelsel ingevoerd. Dat was een uitdrukkelijke wens van de PvdA. Met een percentage van 28 procent hoopt de partij de creativiteit van ondernemers te belonen. Het vorige kabinet was al begonnen met een onderzoek naar de invoering van de winstbox, dus de VVD is niet tegen.

Beide partijen winnen

2. Meer stageplekken

In het VVD-programma komt het woord ‘stage’ niet voor, maar de PvdA hamert op het belang van voldoende stageplekken. De overheid moet het goede voorbeeld geven. Opleidingen die geen stage kunnen aanbieden, moeten zorgen voor een werkervaringsplek, aldus de partij. Zo kan iemand altijd zijn diploma halen.

PvdA wint

3. Nieuwe energiebronnen

Een tekst die is geïnspireerd op de tekst in het PvdA-verkiezingsprogramma. Opvallend is dat het regeerakkoord nergens iets zegt over kernenergie. PvdA is daar fel op tegen, VVD juist voorstander.

PvdA wint

4. Duurzame energie

De 16 procent is een compromis tussen VVD (die 14 procent wilde) en de PvdA (die 18 procent wilde).

Compromis

5. Zonnepanelen

Dit komt uit het verkiezingsprogramma van de PvdA.

PvdA wint

6. Winkeltijden

Over de winkelsluiting zullen PvdA en VVD het snel eens zijn geweest. Beide waren voor de opheffing van de winkelsluiting. Tijdens het eerste kabinet Rutte wilde de VVD van geen verruiming weten: voor zowel coalitiepartner CDA als de SGP – belangrijk vanwege de steun in de senaat – was de zondagsluiting een belangrijke zaak. D66 en GroenLinks kwamen onlangs met succes met een initiatiefwet om het besluit over zondagsluiting bij gemeenten te leggen. Daar is een meerderheid voor.

Beide partijen winnen

7. Splitsen banken

Inmiddels lijkt er bij de meeste partijen consensus te bestaan over het al of niet splitsen van zakenbanken en spaarbanken. Banken hoeven niet volledig te worden gescheiden, maar de risico’s (en de gelden) moeten wel scheidbaar zijn, zo heeft minister De Jager – met steun van VVD en PvdA – onlangs uitgesproken. Omdat een commissie zich er nu over buigt, kunnen beide partijen met een gerust hart de uitkomsten afwachten.

Compromis

8. Europese bankenunie

Een Europese bankenunie heeft de VVD lange tijd zwaar op de maag gelegen, maar nu wordt de totstandkoming van een bankenunie gesteund. Het woord stapsgewijs laat zien dat de VVD geen overhaaste beslissing wil nemen. Grootste angst is dat Nederland bijvoorbeeld Spaanse spaarders moet compenseren die door wanbeleid bij hun banken geld zijn kwijtgeraakt. Door eerst het bankentoezicht Europees te maken hoopt de VVD de garantie te krijgen dat Nederland geen grote risico’s meer loopt.

PvdA wint

9. Bankenbelasting

De VVD is weliswaar, na het uitbreken van de financiële crisis, voor het veiliger maken van de financiële sector, maar is altijd angstig geweest voor een opeenstapeling van heffingen en beperkingen. Met de nodige moeite heeft de VVD de verdubbeling van de (nieuwe) bankenbelasting aanvaard. De partij heeft zich wel tegen een financiële transactietaks gekeerd zolang die niet in Europees verband wordt ingevoerd. Als andere voorwaarde wordt nu gesteld dat er geen opeenstapeling van lasten voor de financiële sector komt. De PvdA is altijd voor een financiële transactietaks geweest.

Compromis

10. Bonussen

Dit was vooral een wens van de PvdA.

PvdA wint