Winst en verlies

1. Provincies bundelen

De PvdA is altijd tegen gedwongen fusie van provincies geweest, en de VVD kreeg het vorige keer niet gedaan. Nu willen de liberalen alsnog proberen de provincies samen te laten gaan. Misschien dat vorming van een krachtige Randstadprovincie andere provincies ook in de verleiding brengt te fuseren.

VVD wint

2. Btw-compensatiefonds

Gemeenten en provincies konden van het btw-compensatiefonds btw terugvragen die ze hadden betaald over uitbesteed werk. (Anders dan bedrijven kunnen die overheden dat geld immers niet terugvragen bij de Belastingdienst.) Dan zouden de lokale overheden sneller werk uitbesteden, wat efficiënter moest zijn. Dat blijkt niet te werken. Afschaffing scheelt vanaf 2015 550 miljoen euro per jaar. Makkelijk verdiend.

Beide winnen

3. Politiek geld

Bij de behandeling van de Wet financiering politieke partijen drong de PvdA er al op aan om ook lokale partijen hieronder te laten vallen. Zo zie je beter hoe partijen aan hun geld komen. De VVD vond dit niet nodig. Nu ligt de wet nog bij de Eerste Kamer, na jarenlang oponthoud in de Tweede.

PvdA wint

4. Compacter is goedkoper

De publieke sector moet meer doen met minder mensen, vindt de PvdA. De overheid kan geld besparen door betere samenwerking en minder mensen inhuren, vindt de VVD. Een compacte rijksdienst moet zo bijna een miljard euro schelen.

Beide winnen

5. Meer vrouwen

Het liefste zou de PvdA in alle raden van bestuur, commissarissen en toezicht ten minste 30 procent vrouwen zien. De VVD is tegen dat soort quota. Voor je het weet, moet je voor allerlei bevolkingsgroepen quota instellen, denkt die partij.

PvdA wint

6. Salarisplafond

Gouden handdrukken en bonussen passen niet bij de publieke sector, vindt de PvdA, en dus moet het salaris van de minister-president het plafond. En niet 130 procent van dat salaris, zoals in het wetsvoorstel staat dat volgend jaar zou ingaan. De VVD vindt dat uitzonderingen mogelijk moeten zijn, bijvoorbeeld voor specialisten in de zorg, vandaar het laatste zinnetje in deze afspraak. De vraag is dan natuurlijk wanneer het ‘noodzakelijk’ is een uitzondering te maken.

Compromis