Winst en verlies

1. Rol verzekeraars

Blijft de sleutelrol van verzekeraars in stand? Dat zou betekenen dat er weinig aan het stelsel wordt gesleuteld. Niets is minder waar. Straks stelt hoofdzakelijk de overheid de hoogte van de zorgpremie vast. Concurrentie op prijs tussen verzekeraars lijkt daarmee te worden teruggedraaid. Waarom zouden zorgverzekeraars straks nog scherp op prijs inkopen bij ziekenhuizen, als zij dat voordeel niet kunnen benutten met lagere premies om meer klanten te trekken?

Dit lijkt op een compromis, dat overigens nog veel vragen oproept.

Compromis

2. Inkomensafhankelijk

De PvdA was er groot voorstander van om de zorgkosten een stuk inkomensafhankelijker te maken. Dat gebeurt slechts tot de grens van dubbel modaal. Het resulteert in een verstoring van het progressieve belastingstelsel. Het is goed mogelijk dat straks driemaal modaal relatief minder belasting betaalt dan tweemaal modaal.

PvdA wint

3. Wijkverpleegkundigen

Bedoeling is dat minder geld wordt besteed aan dure medisch specialisten voor werk dat goedkopere krachten, zoals wijkverpleegkundigen, ook goed kunnen. Zorg thuis voor chronische patiënten, bijvoorbeeld. De besparing wordt geïnvesteerd in extra wijkverpleegkundigen. Substitutie heet dat.

PvdA wint

4. Winst uitkeren

Edith Schippers diende begin dit jaar een wetsvoorstel in om ziekenhuizen winst te laten uitkeren. Dat mogen ze nu niet. Bedoeling is dat ze investeerders aantrekken omdat banken nog maar mondjesmaat lenen. De PvdA was mordicus tegen omdat commerciële eigenaren de concurrentie tussen ziekenhuizen zouden aanjagen en onnodige behandelingen zouden stimuleren, terwijl de kosten in de ziekenhuiszorg juist moeten dálen. Volgens de VVD dalen die doordat een commerciële eigenaar efficiency zal afdwingen.

VVD wint