Winst en verlies

1. Hypotheekrenteaftrek

De belangrijkste verkiezingsbelofte van de VVD was: handen af van de hypotheekrenteaftrek. De PvdA wilde juist wel een beperking van de aftrek.

PvdA wint

2. Startersleningen

De PvdA wil 25.000 starters een extra lening verstrekken.

PvdA wint

3. Huren omhoog

De VVD wil ‘marktconforme’ huren. De nu aangekondigde huurverhogingen zijn een eerste stap. De PvdA wilde slechts „een beperkte huurverhoging”. Afgesproken is wel dat de huren niet boven de huurliberalisatiegrens van 665 euro mogen stijgen. Anders zouden deze woningen in de vrije sector terechtkomen.

VVD wint

4. Woningbouwcorporaties

Beide partijen willen dat corporaties teruggaan naar hun kerntaak: huizen bouwen, verhuren en onderhouden. En dat onder strenger toezicht van gemeenten.

Beide partijen winnen