Winst en verlies

5. Moeilijker naar tehuis

Wat hier eigenlijk staat, is dat zorg en wonen worden gescheiden in de langdurige zorg. De toegang tot verzorgingshuizen voor gehandicapten en senioren wordt vanaf 2016 een stuk lastiger. Alleen de meest hulpbehoevenden hebben nog recht op permanente opvang, de rest krijgt zorg aan huis.

Beide partijen winnen

6. Huishoudelijke hulp

Beide partijen wilden deze regeling versoberen. Zo drastisch als dat nu gebeurt, lijkt vooral een winstpunt voor de VVD. Maatwerkvoorziening is in dit geval een eufemisme voor een keiharde sanering. Dagbesteding wordt geschrapt, persoonlijke verzorging wordt gemaximeerd op een half uurtje per week. Het moet de overheid een besparing van 1,6 miljard euro opleveren.

VVD wint

7. Nullijn voor zorg

Winstpunt voor de VVD en een gevoelige boodschap van de PvdA aan al die hardwerkende verpleegsters en verplegers. Wat in deze bijkans onleesbare halve pagina staat, is pijnlijk en verrassend nieuws. De salarissen van medewerkers in de zorg worden net als die van andere werknemers in de (semi-)collectieve sector bevroren. Dit is des te opmerkelijker omdat de zorgsector nu al moeite heeft om geschikt personeel te werven. In de toekomst wordt zelfs een groot tekort aan personeel verwacht.

VVD wint

8. Ruimere euthanasiewet

Hier wordt provocerend gezinspeeld op uitbreiding van de reeds liberale euthanasiewetgeving. Onderwerpen waarop de partijen traditioneel eenzelfde opvatting hebben in tegenstelling tot partijen van confessionele signatuur.

Beide partijen winnen