Winst en verlies

1. Sterker uit de crisisDe partijen verschilden van mening over de manier waarop, maar beiden hebben ‘sterker uit de crisis’ in de verkiezingsprogramma's staan. De uitwerking ‘solide en sociaal’ is een duidelijk compromis. Solide komt van de VVD, sociaal van de PvdA.

Beide partijen winnen

2. Werk moet lonen

Dit is een VVD-leus. Rutte hanteerde het principe tijdens de campagne en het staat in het verkiezingsprogramma. Henk Kamp gebruikte het motto toen hij als minister van Sociale Zaken maatregelen nam om alleenstaande ouders de arbeidsmarkt op te krijgen. Saillant detail: ‘Werk moet lonen’ is de titel van een PvdA-notitie uit het jaar 2000.

VVD wint

3. Europa

De uitgebreide passage over Europa is er duidelijk op wens van de PvdA ingezet. Samsom benadrukte tijdens de campagne het belang van Europa en de openingszin is vrijwel een letterlijke kopie uit het PvdA-verkiezingsprogramma. „Europa heeft ons vrede, vrijheid en welvaart gebracht”, staat daar. In het vorige regeerakkoord werd Europa genegeerd, dit kabinet laat zien dat Europa weer belangrijk is.

PvdA wint