Winst en verlies

1. Kwaliteit leraren

De VVD wil al heel lang strenger zijn voor slechte leraren. Terwijl de PvdA hamert op het belang van goede begeleiding en scholing – daar is de VVD ook voor – willen de liberalen dat docenten die geen progressie tonen uit het onderwijs worden verwijderd. Die deur naar de uitgang staat duidelijk open, hoewel de formulering die ervoor wordt gebruikt de kwestie breder trekt, naar de veranderende rechtspositie van ambtenaren.

VVD wint

2. Scholen in krimpgebieden

In 2020 zullen er naar verwachting 100.000 leerlingen minder zijn in het primair onderwijs. Dat zorgt in dunbevolkte gebieden voor problemen bij scholen die onder het minimum aantal leerlingen komen. Samenwerking is daar van belang, vinden beide partijen. De PvdA stelde dat zelfs grondwettelijke bezwaren – lees: de vrijheid van onderwijs – daarbij niet in de weg mogen staan. De verwijzing naar de denominatie van scholen in deze passage, komt daar vandaan.

PvdA wint

3. Lenen in plaats van beurs

Beide partijen waren voor de invoering van een sociaal leenstelsel: De VVD omdat ze vindt dat mensen moeten investeren in hun eigen toekomst, de PvdA omdat de bakker op de hoek via belastingen niet hoort mee te betalen voor de studie van de zoon van de advocaat.

Beiden partijen winnen

4. Aanvullende beurs blijft

Kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens behouden wel hun aanvullende beurs. Een belangrijke wens van de PvdA.

PvdA wint

5. Geen gratis schoolboeken

De gratis schoolboeken waren een initiatief van scheidend Onderwijsminister Van Bijsterveldt (CDA). Van de PvdA hoefden ze niet weg, maar de VVD was tegen. Ook al in het vorige kabinet, waar ze het CDA werden gegund. Nu gaat er een streep doorheen.

VVD wint

6. Geen selectie aan de poort

De liberalen hadden universiteiten graag meer mogelijkheden gegeven om hun studenten voor aanvang van de studie op geschiktheid te keuren. Voor de PvdA volstonden de mogelijkheden zoals ze nu bestaan. Behalve bij een beperkt aantal opleidingen volstaat een havo-diploma voor een hbo-opleiding en een vwo-diploma voor een universitaire studie.

PvdA wint