VVD stelt grens aan inkomensdaling

Het kabinet-Rutte II, dat vandaag door koningin Beatrix is beëdigd, moet er voor zorgen dat de daling van de koopkracht bij de hoge inkomens de komende vier jaar in totaal beperkt blijft tot 4 procent. Dat heeft VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vanmorgen gezegd. Als dat niet lukt „hebben we een probleem met elkaar”, zegt Zijlstra.

De koopkrachtachteruitgang moet „binnen de kaders” blijven die in het regeerakkoord zijn afgesproken, stelt hij. Zijlstra reageert daarop op berichten in de media dat invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie in sommige gevallen zou kunnen leiden tot een daling van de koopkracht van wel 30 procent. „Als blijkt dat grote groepen veel grotere koopkrachteffecten hebben, dan voldoet het niet aan de afspraken en zal het aangepast moeten worden”, zegt Zijlstra.

Als de plannen van het kabinet worden uitgevoerd, gaan de lagere inkomens er volgens Zijlstra de komende vier jaar er jaarlijks zo’n 0,5 procent op vooruit. Inkomens boven de 100.000 euro gaan er de komende tijd jaarlijks 1 procent op achteruit, wat neerkomt op 4 procent in 2017.

Zijlstra probeert met zijn opmerkingen de onrust te bezweren die de afgelopen week bij een deel van de VVD-achterban is ontstaan na de presentatie van het akkoord van VVD en PvdA. De coalitiepartijen hebben in grote lijnen geschetst hoe de inkomensafhankelijke zorgpremie eruit gaat zien, maar kunnen klaarblijkelijk nog geen gedetailleerd inzicht geven in de precieze consequenties. Het gevolg was dat verschillende media de afgelopen week zelf aan het rekenen sloegen en met allerlei verschillende voorspellingen kwamen. Dat wakkerde de onzekerheid en onrust aan. Volgens berekeningen die de onderhandelaars zelf hanteerden zouden tweeverdieners met ieder circa 66.000 euro bruto er zo’n 450 euro per maand netto op achteruit gaan. Dat is ruim meer dan de vier procent die Zijlstra als maximum noemt.

In het weekend verklaarden de fractieleiders Sybrand Buma (CDA) en Emile Roemer (SP) dat ze het plan met de inkomensafhankelijke zorgpremie niet zullen steunen. Als hun fracties in de Eerste Kamer dat ook niet doen, krijgt dit plan daar zeer waarschijnlijk geen meerderheid.

Commentaar: pagina 2

In het nieuws: pagina 4-7

Speciale bijlage: het volledige regeerakkoord met uitleg en duiding