‘Van die condooms weet ik niks meer af’

Saar Boerlage is tevreden over haar actie tegen de Nederlandse kandidatuur voor de OS van ’92. „De druk van de autoriteiten was enorm, vergis je niet.”

Saar Boerlage met mededemonstrant in Lausanne. Foto Bert Verhoeff

Haar activistische toon heeft Saar Boerlage nog steeds, ook al is ze 80 jaar en is de succesvolle verzetsstrijd tegen de Olympische Spelen in Amsterdam ruim 26 jaar geleden gevoerd. „We hebben Amsterdam een dienst bewezen. Ik vind dat nog steeds een verdienste.”

U krijgt de schuld van de mislukte kandidatuur voor de Spelen in 1992. Hoe ziet u dat?

„Ik was woordvoerster van het verzet, vandaar. Maar ik was niet alleen. Onze groep NOlympics bestond uit een harde kern van vijf actievoerders en eromheen zo’n vijftien sympathisanten. Ik werd het gezicht van het verzet, omdat ik met een vaste baan als wetenschappelijk medewerkster van de Universiteit van Amsterdam geen risico liep op ontslag. Anderen werkten parttime en konden bij het zoeken naar werk gehinderd worden. Vergis je niet, de druk van de autoriteiten was enorm.”

Waarom was u zo fel tegen de Spelen in Amsterdam?

„Omdat de toenmalige wethouder Roel Walraven zich niet aan de afspraak hield om het Olympisch Stadion af te breken. Dat zou gebruikt moeten worden voor de Olympische Spelen. De wijkraad Amsterdam-Zuid, waarvan ik deel uitmaakte, vond het hard nodig dat op die plek sociale woningbouw gerealiseerd zou worden. Wij pikten zijn woordbreuk niet. En ook niet de kraakbeweging, die zich bij ons aansloot.”

Wist u wat Spelen inhielden?

„Nee, maar toen ik me daarin verdiepte bleek het IOC te worden geleid door Juan Antonio Samaranch, een Spaanse edelman, fascist en aanhanger van het Franco-regime. Dat bezorgde ons al een kramp.”

NOlympics zou gesteund worden door anarchistische autonomen.

„Wat dan nog. Je denkt toch niet dat wij een rechtse club waren. Een deel van onze groep was anarchistisch. Als pacifist verzette ik me tegen elk geweld, maar anderen hadden daar minder moeite mee. Daar hadden we ook veel discussie over.”

Wist u van infiltratie in de actiegroep NOlympics?

„We wisten dat we werden afgeluisterd. Door een keer af te spreken op het Museumplein, maar elders te verzamelen kwamen we daar achter. Daar stikte het opeens van de politie. We deden er niet moeilijk over. We organiseerden spontaan acties. Tijdens de IOC-vergadering in Lausanne blokkeerden we de straat om een verkeerschaos te creëren, terwijl de autoriteiten dachten dat we bij het IOC-hotel actie voerden.”

Is het waar dat de actievoerders IOC-leden hebben bespuugd en geslagen en met stickers beplakt?

„Dat laatste zeker, maar in een jolige sfeer. Misschien hebben sommige IOC-leden dat als intimiderend ervaren. Die kenden de kraakbeweging niet. Zij waren niet gewend mensen in afwijkende kleding en met hanenkammen te ontmoeten. Maar er is niet gespuugd en geslagen. Ik kan het weten, ik stond vooraan. Trouwens, niemand van ons is gearresteerd.”

Zijn er condooms en wiet naar IOC-leden gestuurd?

„We hadden de adressenlijst van alle IOC-leden en stuurden van alles en nog wat op. Altijd met een knipoog. Van condooms weet ik persoonlijk niet af. En wiet was het zeker niet. Dat waren zakjes met grassprieten. We stuurden geen dure wiet, we keken wel uit.”

Was NOlympics verantwoordelijk voor de bomaanslag op het kantoor van ‘Amsterdam 92’?

„Ik weet daar niets van. Het kan zijn dat mensen van NOlympics daarbij betrokken waren. Intern is het besproken. Ik heb me altijd verzet tegen geknutsel aan de keukentafel, maar medestanders kenden die techniek wel. Overigens is het gevolg gelukkig tot materiële schade beperkt gebleven.”

Heeft u last gehad van uw verzet tegen de Olympische Spelen?

„Toch wel. Ik ben in een tv-programma zeer onaangenaam bejegend door Ivo Niehe, die ook nog het publiek tegen mij ophitste. Hij suggereerde dat ik een fascist was en geweld zou hebben gebruikt en liet de zaal klappen en joelen. In een tram vol met voetbalsupporters ben ik een keer bedreigd en kon ik maar net ontsnappen. En de toenmalige burgemeester Ed van Thijn sprak zijn veto uit over mijn benoeming in de Amsterdamse raad voor stedenbouw.”

    • Henk Stouwdam