Slechts 16 ME'ers ingezet bij feest Haren

Uit gesprekken met betrokken agenten blijkt dat de politietop de risico’s van het Facebookfeest in Haren heeft onderschat.

Groningen. De kritiek op het politieoptreden tijdens het ontspoorde Facebookfeest in Haren neemt toe. De politietop zou de risico’s hebben onderschat, blijkt uit een reconstructie van Dagblad van het Noorden en RTV Noord die off the record spraken met betrokken agenten.

Bij het uitbreken van de rellen op 21 september stonden slechts zestien leden van de Mobiele Eenheid (ME) klaar, blijkt uit het onderzoek. De rest moest worden weggeroepen van een klus of van huis. Toen alle oproerpolitie twee uur later ter plekke was, was er al sprake van plunderingen en brandstichting. Heldere instructies ontbraken. De agenten wisten onvoldoende waar ze moesten zijn, wat ze moesten doen en waar ze de rellende menigte naartoe moesten brengen. Volgens experts zijn er tijdens een risicowedstrijd twee tot vier keer zoveel agenten op de been.

Een paar duizend jongeren kwamen op 21 september naar Haren, omdat er een verjaardagsfeest was aangekondigd op Facebook. Ondanks waarschuwingen van de gemeente Haren dat er geen feest was, kwamen de feestgangers toch. In de loop van de avond liep het uit de hand: de ME werd bekogeld met flessen, vuurwerk, stenen en dranghekken. Ook ambulancepersoneel werd belaagd; er werd onder meer met stoeptegels gegooid.

Terwijl de Groninger korpschef Dros de dag na de rellen zei dat zijn vijfhonderd agenten, onder wie 250 ME’ ers, „op alles waren voorbereid”, vertellen agenten de regionale media nu dat ze steeds achter de feiten aanliepen. Ze vinden dat de risico’s door de politieleiding niet goed zijn ingeschat en dat te langzaam is gereageerd toen het mis dreigde te gaan. De politietop wilde bijvoorbeeld op de ochtend van het feest nog geen grote crisisorganisatie optuigen.

De politie en gemeente Haren willen niet reageren op de publicatie. Zij wachten de conclusies van de commissie-Cohen af, die de Facebookrellen en hun rol daarin onderzoekt. Cohen komt naar verwachting in maart met zijn rapport. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP herkent het beeld van een „overdonderde politie”. Bij een speciaal meldpunt van zijn bond hebben leden geklaagd over de manier waarop de oproerpolitie tijdens de rellen is ingezet en kritiseerden ze de crisiscommunicatie, ook vanwege problemen met het communicatiesysteem C2000. nrc