Rutte II wordt vanochtend beëdigd door koningin Beatrix

Het bordes van paleis Huis ten Bosch, waar later vanochtend de traditionele bordesscène plaatsvindt. Foto ANP / Jerry Lampen

Koningin Beatrix beëdigt aan het eind van de ochtend het nieuwe kabinet Rutte II op Paleis Huis ten Bosch. De officiële start voor de dertien ministers wordt live uitgezonden, en direct gevolgd door de traditionele bordesscène.

De beëdiging van de ministers was tot nu toe altijd besloten. Na de beëdiging van de dertienkoppige ministersploeg worden rond 13.00 uur de zeven staatssecretarissen ingezworen. Zowel de NOS als RTL Nieuws doet live verslag van de beëdiging, die via één camera op afstand wordt vastgelegd.

De directeur van het kabinet der Koningin, Chris Breedveld leest de volgende eed voor aan het nieuwe kabinet:

“Ik zeer dat ik, om tot minister te worden benoemd, rechtstreeks noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer trouw aan de Koningen, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Ik zweer dat ik plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.”

De ministers stappen beurtelings naar voren en spreken de volgende woorden: “Zo waarlijk helpe mij god almachtig”, of: “dat verklaar en beloof ik.”

De directeur van het kabinet van koningin Beatrix leest de eed of de belofte voor, waarna de bewindslieden moeten beloven dat ze hun ambt ‘getrouw’ zullen vervullen en de grondwet respecteren. Na het officiële gedeelte gaan de ministers en de staatssecretarissen naar hun departement. Om 16.00 uur vergadert de ministerraad voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling.

De eerste formatie zonder bemoeienis van het staatshoofd heeft 54 dagen geduurd. Rutte heeft koning Beatrix zondagmiddag bijgepraat over de stand van zaken rond de formatie. Het kabinet-Rutte 2 kwam zaterdag aan het begin van de avond al bijeen voor zijn oprichtingsvergadering, het zogeheten constituerend beraad.

De nieuwe bewindslieden wacht een zware taak, aangezien ze vrijwel allemaal forse bezuinigingen moeten waarmaken. De coalitie wil zestien miljard euro bezuinigen en heeft in het regeerakkoord aanzienlijke hervormingen aangekondigd, onder meer op het vlak van de hypotheekrenteaftrek, belastingtarieven, de arbeidsmarkt en het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. Vooral tegen dit laatste is al veel protest ontstaan. De Tweede Kamer debatteert woensdag met het kabinet over de regeringsverklaring.

    • Annemarie Coevert