Het hele regeerakkoord in druk

Vol zelfvertrouwen presenteerden Mark Rutte en Diederik Samsom na 47 dagen onderhandelen het regeerakkoord Bruggen slaan. Hoewel dat zelfvertrouwen een deuk opliep na de ophef over de inkomensgevolgen van hun bezuinigingsplannen, gaat het kabinet-Rutte II vandaag van start, na de beëdiging door koningin Beatrix en de fotosessie op het bordes van Huis ten Bosch. Het regeerakkoord is de leidraad voor de komende jaren.

Bruggen slaan dus. Uit de inleiding: „Tussen Den Haag en de samenleving. Tussen stad en landelijk gebied. Tussen arm en rijk. Tussen jong en oud. Tussen hoog- en laagopgeleiden.”

Mooie teksten, maar er staat meer in. Wat precies?

Natuurlijk is alles terug te vinden op internet. Maar wie heeft tijd om vanachter een beeldscherm 43 pagina’s voorstellen in beleidstaal door te spitten? Het meeste zou vermoedelijk langs u heen zijn gegaan. Om het regeerakkoord toegankelijk te maken voor onze lezers, hebben we net als in oktober 2010 besloten de hele tekst vandaag als bijlage bij NRC Handelsblad en nrc.next te publiceren. Niet alleen de letterlijke tekst, ook de duiding daarvan. In deze speciale bijlage is de volledige tekst tot een overzichtelijke geheel gesmeed. Al bladerend wordt dankzij gekleurde markering in één oogopslag duidelijk welke punten de partijen hebben binnengesleept en welke compromissen zijn gesloten. En rondom de tekst staan daarnaast korte analyses van de haalbaarheid en houdbaarheid van de belangrijkste voorstellen.

Het levert een bijlage op waarin de lezer op verschillende lagen toegang krijgt tot de keuzes die VVD en PvdA maakten. En waarop de lezer kan terugvallen als voorstellen in debatten, krantenartikelen en televisieshows aan bod komen.

Herman Staal

Chef politieke redactie

Peter Vandermeersch

Hoofdredacteur