Herstel uit crisis vraagt veel van nieuwe president Pagina 10-11