Amerikaans lexicon

Assistant Professor

Misschien wel het meest verkeerd vertaalde woord in de academische wereld. Een Assistant professor is géén hoogleraar: zijn rang is het meest te vergelijken met een UD-positie (universitair docent) in Nederland. De Assistant Professor is de laagste rang van de tenure track (zie ook Tenure). Hij heeft zes à acht jaar om zich te bewijzen, daarna krijgt hij tenure en mag hij met een vaste aanstelling carrière maken.

Associate Professor

De Associate Professor is de tweede stap op de tenure track. Hij is op weg om hoogleraar te worden, maar is het nog niet. Nog acht à tien jaar te gaan. (Zie ook ‘Full Professor’.)

Bachelor/Master

Lager en hoger universitair diploma dat ook standaard is geworden in Nederland. Belangrijk verschil: in de VS duurt de bacheloropleiding vier jaar, in Nederland drie. Let op de afkortingen: MSc (Master of Science) voor bèta’s, MA (Master of Arts) voor alfa-studenten. Nee, geen kunststudenten dus. Als die hun master halen worden ze MFA: Master of Fine Arts.

College

School voor hoger onderwijs die alleen opleidt voor het bachelor-diploma (in vier jaar) of nog kortere opleidingen biedt. Als de school ook onderwijs voor masterstudenten biedt en er wordt onderzoek gedaan, dan is het een universiteit.

Endowment

Vermogen van de universiteit, opgebouwd uit giften. Kan in de VS in de miljarden lopen, zoals bij Harvard (30,7 miljard dollar). Uit beleggingen en rente wordt een deel van de bedrijfsvoering van de universiteit betaald.

Full Professor

Eindelijk hoogleraar, het eindstation van de tenure track. Let op de ‘P’. Een professor (met kleine letter) kan elke docent zijn in het hoger onderwijs. Er zijn ook voltijdshoogleraren zónder tenure track. Zoals de ‘Research Professor’, die zijn salaris niet van de universiteit krijgt, maar uit extern geld.

Graduate School

Waar de Graduate students (de masterstudenten) les krijgen en onderzoek doen. Is onderdeel van de universiteit en meestal geen aparte school. Deze studenten hebben al een bachelordiploma. (verwarrend: in het Verenigd Koninkrijk heten ze postgraduates) Beginnende Amerikaanse én Britse studenten zijn undergraduate.

Ivy League

Sportcompetitie tussen acht topuniversiteiten in de VS, maar meestal gebruikt als verzamelnaam voor Amerikaanse topuniversiteiten. In de echte Ivy League spelen Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard, Princeton, de University of Pennsylvania en Yale. Maar de topuniversiteiten Stanford en MIT worden meestal ook meegerekend. De naam komt van de klimop op de oude universiteitsgebouwen.

Lecturer

Een Amerikaanse universiteit zit vol personeel zónder tenure track. Zoals de lecturer: de docent. Of de senior scientist, de senior-onderzoeker dus.

National Academy of Sciences

De Amerikaanse academie van wetenschappen, waarvan 2.200 topwetenschappers lid zijn. Als ook de academies voor technologie en geneeskunde worden meegeteld zijn het er meer dan 6.000. Onderdeel van de NAS is de National Research Council (‘Wetenschapsraad’) die de overheid adviseert in wetenschappelijke kwesties.

PhD

Doctorstitel. Te behalen door promotieonderzoek te doen en een proefschrift te schrijven. Letterlijk philosophiae doctor, uit de tijd dat alle wijsheid onder ‘filosofie’ viel.

Sabbatical

Geen luxe, maar een integraal onderdeel van een academische carrière, om tijdelijk elders te werken of een boek te schrijven. Binnen tenure (zie aldaar) is een half tot twee jaar afwezigheid voor intellectuele groei normaal. Die wordt in ieder geval deels doorbetaald.

Teaching assistant

Student-assistent. Meestal een masterstudent die les geeft aan jongerejaars.

Tenure

Een vaste aanstelling aan de universiteit. Academici die in het tenure-systeem zitten, hoeven zich geen zorgen te maken om hun positie en dat geeft academische vrijheid. De tenure track begint met voorsorteren: een goede wetenschapper begint als Assistant Professor, voor een proefperiode van een paar jaar. Dan valt hij af, of komt hogerop in de hiërarchie (‘is granted tenure’) en wordt Associate Professor, om daarna door te groeien naar Full Professor. Tenure track is ook populair in Nederland.