Voortvarend doorpakken

Groene groei is een belangrijk, maar nog niet gedetailleerd stuk in het regeerakkoord. Positief is dat er onderkend wordt dat stabiel beleid nodig is. Dan kunnen groeiende groene ambities, investeringen en businessontwikkeling ook echt waargemaakt worden. Het nieuwe kabinet legt een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven en wil de samenwerking tussen bedrijven, overheid, wetenschap en maatschappij stimuleren. Bedrijven zoals DSM werken aan duurzame processen en een duurzaam productaanbod. Daarom investeren we in de bio-based economie met duurzame producten gemaakt van reststromen van landbouw zonder de voedselketen te beïnvloeden. Het regeerakkoord is in dat opzicht bemoedigend, nu gaat het erom gezamenlijk – overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij – voortvarend door te pakken!