Van Rijn staatssecretaris ondanks schending code

De benoeming van pensioenbestuurder Martin van Rijn (PvdA) tot staatssecretaris in het kabinet-Rutte II is in strijd met de normen van zijn eigen partij. Deze normen zijn verankerd in een erecode, opgesteld door oud-partijvoorzitter Ploumen en stelt dat PvdA-bestuurders in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan de Balkenendenorm.

Van Rijn verdiende in 2011 bij pensioenorganisatie PGGM echter 469.000 euro, meer dan twee keer zoveel als de norm die in 2011 ruim 187.000 euro was. In een toelichting op de code zei oud-partijvoorzitter Lilianne Ploumen dat ‘grootverdieners’ niet in aanmerking komen voor een ministerschap. Partij-ideoloog en oud-senator Joop van den Berg, onlangs gevraagd om de code aan te scherpen, heeft desondanks geen bezwaar tegen de benoeming van Van Rijn. Van den Berg vindt dat de discussie over grootverdieners in zijn partij „totaal de verkeerde richting” is ingegaan.

Van den Berg: „Mensen die, net als Van Rijn, bij een pensioenfonds werken, ontplooien riskante activiteiten. Als je dat naar behoren doet, mag je daar best voor beloond worden. Vroeger verdiende de directeur openbare werken in Amsterdam ook meer dan de burgemeester.”

Van den Berg neemt daarmee afstand van de inspanningen van partijvoorzitter Hans Spekman die juist wil afrekenen met de grootverdieners in zijn partij. In april zei hij in Vrij Nederland: „We moeten elkaar binnen de partij op zulk gedrag durven aanspreken. Als dat niet helpt, moeten we mensen die zich misdragen uitsluiten van vertegenwoordigende functies namens de PvdA.” Spekman dacht aan „mensen met gezag” die „prominenten zo nodig een draai om de oren geven”. Van den Berg: „Dan denk ik: we moeten oppassen dat we niet zelf een draai om de oren krijgen.” 

Ploumen begon de discussie over grootverdieners in de PvdA drie jaar geleden. Zij vond dat ‘graaiers’ niet meer in aanmerking mochten komen voor vertegenwoordigende functies. Ploumen toen: „Dan is er geen plek meer voor je bij de PvdA.” Toch wordt Van Rijn nu voorgedragen als staatsecretaris. Ploumen wordt minister van Buitenlandse Handel.

Van den Berg wil af van de harde salarisnormen. Als PvdA’ers elkaar de maat gaan nemen, heeft dat een verwoestend effect, meent hij. „Ik kijk veel liever naar wat iemand heeft bereikt, dan of iemand zich aan een bepaalde norm houdt.”

Spekman vroeg Van den Berg in april om in een commissie de code verder uit te werken. Daar is hij nu mee bezig. Van den Berg: „Ik denk dat Ploumen zich bij het bedenken van de erecode niet helemaal heeft gerealiseerd wat de gevolgen zijn. De emancipatie van de arbeidsbeweging kan toch niet stoppen als mensen de top bereiken? Afgunst mag geen leidraad zijn.” Voorzitter Hans Spekman en zijn woordvoerder waren gisteravond noch vandaag bereikbaar voor een reactie.