Meer sociaal ondernemen

‘Bruggen slaan’ is er. Is het regeerakkoord van VVD-PvdA ambitieus op het terrein van duurzaamheid?

Het is positief dat het nieuwe kabinet duurzaamheid in een breed perspectief plaatst: meer dan ‘groen’ alleen. Verder geven ze een goed signaal door in het regeerakkoord een specifiek hoofdstuk op te nemen met de titel ‘Duurzaam groeien en vernieuwen’. Ik waardeer de stimulering van lokaal ondernemerschap voor energieopwekking. Wel zou ik dat graag breder trekken en ook voor andere maatschappelijke thema’s zoals de zorg en sociaal ondernemerschap gestimuleerd willen zien. Ik zie een grote toekomst voor social entrepreneurship. Zoals ook in het akkoord is vermeld, is langdurige commitment gewenst.

Onvoldoende concreet

Het goede nieuws is dat energiebesparing in de gebouwde omgeving prioriteit krijgt en het coöperatief opwekken van duurzame energie fiscaal gestimuleerd gaat worden. Top! Maar de ambitie ‘transitie naar een duurzame economie en groene groei’ zie ik nog onvoldoende concreet ingevuld. Welke maatregelen horen daarbij? Het extra geld in het Lenteakkoord voor duurzaamheid wordt weer teruggedraaid en ik zie geen andere invulling van duurzame maatregelen. Om in 2016 16 procent van de energie duurzaam te laten zijn, moet er echt een forse sprint gemaakt worden. Wie gaat die trekken? Misschien is alle begin moeilijk?

Voortvarend doorpakken

Groene groei is een belangrijk, maar nog niet gedetailleerd stuk in het regeerakkoord. Positief is dat er onderkend wordt dat stabiel beleid nodig is. Dan kunnen groeiende groene ambities, investeringen en businessontwikkeling ook echt waargemaakt worden. Het nieuwe kabinet legt een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven en wil de samenwerking tussen bedrijven, overheid, wetenschap en maatschappij stimuleren. Bedrijven zoals DSM werken aan duurzame processen en een duurzaam productaanbod. Daarom investeren we in de bio-based economie met duurzame producten gemaakt van reststromen van landbouw zonder de voedselketen te beïnvloeden. Het regeerakkoord is in dat opzicht bemoedigend, nu gaat het erom gezamenlijk – overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij – voortvarend door te pakken!

De urgentie ontbreekt

Het regeerakkoord kon alleen maar beter zijn dan het vorige en dat is het ook. Er komen veel zinnen in voor waar we blij mee zijn, zoals steun voor de circulaire economie. Er wordt alleen weinig concreet gemaakt en ik mis de urgentie. Een deadline voor 100 procent duurzame energie in 2050 leggen, is te ver weg en voorkomt dat we op tijd de energietransitie gaan maken die nodig is. Ook in de bestaande bouw en de mobiliteitssector is een reuze omslag nodig. Dat vergt rigoureuze maatregelen, die ik niet zie. Het niet toestaan van het verrekenen van zelfopgewekte stroom (salderen op afstand) is een gemiste kans om veel burgers weer het vertrouwen te geven dat de politiek hen ook steunt.

Heeft u ook een vraag? Mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC Foto’s Thomas Bokeloh