Meer sociaal ondernemen

‘Bruggen slaan’ is er. Is het regeerakkoord van VVD-PvdA ambitieus op het terrein van duurzaamheid?

Het is positief dat het nieuwe kabinet duurzaamheid in een breed perspectief plaatst: meer dan ‘groen’ alleen. Verder geven ze een goed signaal door in het regeerakkoord een specifiek hoofdstuk op te nemen met de titel ‘Duurzaam groeien en vernieuwen’. Ik waardeer de stimulering van lokaal ondernemerschap voor energieopwekking. Wel zou ik dat graag breder trekken en ook voor andere maatschappelijke thema’s zoals de zorg en sociaal ondernemerschap gestimuleerd willen zien. Ik zie een grote toekomst voor social entrepreneurship. Zoals ook in het akkoord is vermeld, is langdurige commitment gewenst.