Haagse raad stemt in met bouw Spuiforum

De bouw van een cultuurforum op het Spuiplein in Den Haag gaat door. De gemeenteraad steunt de plannen van het Haagse college van burgemeester en wethouders, bleek gisteravond tijdens een raadsvergadering. Het 181 miljoen euro kostende ‘Spuiforum’ komt op de plaats van de huidige Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. Het gebouw moet onderdak gaan bieden aan het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest. De huidige gebouwen, geopend in 1987, zijn verouderd.

Collegepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA zijn voor de bouw van het cultuurhuis, de oppositie is tegen. Zo spreekt de PVV van een „spuimonster”. De PvdA was intern verdeeld over het plan. De sociaal-democraten vinden het moeilijk te verkopen dat de gemeente 181 miljoen investeert in een gebouw, terwijl er fors wordt bezuinigd op kunstsubsidies.

Het gemeentelijk kunstbudget daalt van 63 miljoen euro (2009-2012) naar 49 miljoen euro voor 2013-2016. Die bezuinigingen worden gesteund door een raadsmeerderheid. De PvdA stelde opnieuw extra eisen aan de bouw van het Spuiforum. Zo moet er ruimte komen om fietsen te parkeren en moet het gebouw worden gebouwd door Haagse bouwvakkers zonder baan. Ook moet het gebouw van de PvdA ‘cultuurforum’ gaat heten.