De urgentie ontbreekt

None

Het regeerakkoord kon alleen maar beter zijn dan het vorige en dat is het ook. Er komen veel zinnen in voor waar we blij mee zijn, zoals steun voor de circulaire economie. Er wordt alleen weinig concreet gemaakt en ik mis de urgentie. Een deadline voor 100 procent duurzame energie in 2050 leggen, is te ver weg en voorkomt dat we op tijd de energietransitie gaan maken die nodig is. Ook in de bestaande bouw en de mobiliteitssector is een reuze omslag nodig. Dat vergt rigoureuze maatregelen, die ik niet zie. Het niet toestaan van het verrekenen van zelfopgewekte stroom (salderen op afstand) is een gemiste kans om veel burgers weer het vertrouwen te geven dat de politiek hen ook steunt.

Heeft u ook een vraag? Mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC Foto’s Thomas Bokeloh