Brieven over het regeerakkoord

Inkomensafhankelijke zorgpremie is niet juist

Mijn buurman en ik hebben dezelfde auto met verplichte WA-verzekering, maar de premie verschilt en is afhankelijk van ons inkomen. Dit is absurd, zult u terecht denken. Toch krijgen mijn buurman en ik straks dezelfde verplichte zorgverzekering met een inkomensafhankelijke premie. Dit is net zo absurd, en principieel onjuist. Een verplichte verzekering voor schadeherstel – blik- of lichamelijke schade – dient voor iedere burger dezelfde premie te hebben. Als een regering eerlijk wil delen, zijn de belastingschijven hiervoor uitermate geschikt.

M.P.F. Berger

Maastricht

En die Grieken moeten zeker wel bezuinigen

Er wordt wel heel hard ach en wee geroepen over de zorgpremies, vooral ook door veel leden van en stemmers op de VVD, met erelid Hans Wiegel voorop. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat diezelfde mensen ook degenen zijn die de protesten van de Griekse bevolking tegen bezuinigingen van wel 30 procent afdoen met ‘niet zeuren, nu even goed doorpakken’.

Jan Lantink

Nijmegen

De spelregels veranderen tijdens de rit, dat kan niet

Het nieuw te vormen kabinet is van plan de aflossingsvrije hypotheek ook voor bestaande situaties onderuit te halen. Kille schraapzucht lijkt het te winnen van de garantie in een rechtsstaat te leven. De beginselen van behoorlijk bestuur worden hier met voeten getreden.

Toen je een hypotheek afsloot, deed je dat in samenhang met de regels die hiervoor golden. Tijdens de rit de spelregels veranderen, is een misdaad die mensen treft in hun elementaire behoefte, het wonen. Straks kun je de maandlasten niet meer voldoen en ben je gedwongen te verhuizen. De burger zal de overheid straks met nog meer cynisme benaderen. Ons morele gevoel van rechtvaardigheid wordt uitgehold.

Henk Middendorp

Nijmegen

Goed loon, hogere premie

Ik verdien goed en behoor tot de groep ‘beter opgeleiden’. Deze groep leeft gemiddeld lang en zal dus ook vaak veel zorg ontvangen.

Is het dan niet terecht dat ik meer bijdraag, aangezien ik me dat ook nog kan permitteren? En mag het voor de nóg beter bedeelden dan ik dan ook een onsje meer zijn?

Floris Guntenaar

Amsterdam

    • Floris Guntenaar
    • Henk Middendorp
    • Jan Lantink
    • M.P.F. Berger