16.30

Rentmeester Joop Spaans leert je kijken. Je ziet hoe vanaf 1760 in open land parkvakken werden uitgezet en beplant met nieuwe boompjes. Je ziet de Domlaan zoals hij bedoeld is, met die toren in het verschiet. Er verschijnen slingerende waterpartijen in ‘Engelse’ stijl. „Een puzzel van tijdlagen”, zegt Spaans. Die jonge beuken zijn nu een veertig meter hoog ‘zuilenbos’. Uniek in Nederland. En eindig. Want die bomen van dezelfde generatie bereiken nu het eind van hun leven. Een hoog grondwaterpeil, stormschade (‘windworp’) en zwammen „helpen de oude knarren niet”, zegt hij. „De ‘gelijkjarigheid’ van dit bos geeft relatief veel verval in één periode van een jaar of vijftig. We zitten nu op de helft.” Nieuwe bomen zullen de gaten vullen, maar dat het bos van karakter verandert, staat vast. Dat is altijd zo geweest, zegt de rentmeester. „Er is geen ‘authentieke’ staat waarin je dit gebied kunt terugbrengen.”