Na urenlang fractieberaad blijft VVD achter ‘pijnlijke’ verhoging zorgpremie staan

Halbe Zijlstra verlaat de fractievergadering waarin hij is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van de VVD. De vergadering ging echter vooral over de verhoging van de zorgpremie. Foto ANP / Robin Utrecht
Halbe Zijlstra verlaat de fractievergadering waarin hij is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van de VVD. De vergadering ging echter vooral over de verhoging van de zorgpremie. Foto ANP / Robin Utrecht Halbe Zijlstra verlaat de fractievergadering waarin hij is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van de VVD. De vergadering ging echter vooral over de verhoging van de zorgpremie. Foto ANP / Robin Utrecht

De VVD-fractie blijft achter het regeerakkoord staan. Nieuwe onderhandelingen over de inkomensafhankelijke zorgpremie zijn niet aan de orde, zei de nieuwe fractieleider Halbe Zijlstra vanavond na een urenlang fractieberaad, zo meldt persdienst Novum.

Er is grote onrust ontstaan over de manier waarop het nieuwe kabinet zorgpremies inkomensafhankelijk maakt. In het regeerakkoord zitten veel punten die pijn doen voor de VVD, maar ook veel punten die belangrijk zijn voor de liberalen, zei Zijlstra.

“Maar voor ons is het geheel belangrijk en daarin accepteren we dus ook dat er soms zaken zijn die niet fijn zijn in de uitvoering.”

Zijlstra: maatregel pas in 2014 van kracht

Zijlstra wees erop dat de inkomensafhankelijke zorgpremie pas in 2014 van kracht wordt en nog helemaal moet worden uitgewerkt. En aan elke maatregel waarmee de VVD instemt, is altijd sprake van maatwerk en mogen er ‘geen gekke uitschieters’ zijn. “Dat zal ook voor deze maatregel gelden”, aldus Zijlstra tegenover persdienst Novum.

Eerder op de dag zei ook beoogd minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) dat bij de uitwerking van het regeerakkoord zal worden gekeken naar de ‘maatvoering der dingen’.

De VVD-fractie was vanmiddag ruim vier uur bijeen. Volgens een woordvoerder ging het er emotioneel aan toe tijdens de vergadering.

‘Er komt geen extra congres’

Een extra congres komt er niet, zei Zijlstra. Wel gaan VVD’ers het land in om het regeerakkoord toe te lichten aan de achterban. Morgen spreekt premier Mark Rutte op het bestuurderscongres van de VVD in Lunteren over het akkoord.

“Wij gaan met opgeheven hoofd naar de leden en naar de stemmers om uit te leggen waarom wij het regeerakkoord in zijn totaliteit een goed akkoord vinden. Wij zijn er als fractie van overtuigd dat we een pakket hebben dat verdedigbaar is. Maar het is geen pakket met feestvreugde.”

‘Dit punt moesten we toegeven op de PvdA’

De inkomensafhankelijke zorgpremie is volgens Zijlstra een van de punten die de VVD in de onderhandelingen heeft moeten toegeven op de PvdA. “Daar lopen we niet voor weg, maar het is voor ons een pijnlijke maatregel. Dat staat niet ter discussie.”

Als belangrijke punten die de VVD heeft binnengehaald noemde Zijlstra het strenge immigratiebeleid en de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Ook de begrotingsdiscipline is een voor de VVD belangrijk punt dat uit de onderhandelingen is gesleept.

Wat is het plan voor de zorgpremie?

Doordat het kabinet de premies vanaf 2014 mee laat stijgen met inkomens tot het niveau van tweemaal modaal (circa 66.000 euro), vallen bij inkomens rond die grens de hardste klappen, zo meldde NRC Handelsblad gisteren. Want straks betaalt een alleenverdiener met 66.000 euro bruto jaarinkomen evenveel als iemand met een ton of twee ton.

Een alleenverdiener met dubbel modaal inkomen gaat straks circa 470 euro per maand zorgpremie betalen. Doordat het kabinet belastingtarieven verlaagt en een paar andere fiscale versoepelingen doorvoert valt de uiteindelijke schade lager uit: netto ruim 200 euro meer lasten.

Leden eisen inspraak en actie VVD-top

Leden van de VVD richten zich in grote getale tot de partijtop die volgens hen actie moet ondernemen tegen het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. De top moet de regie meer in handen nemen volgens het partijkader. ‘Dit gaat de partij leden kosten’, zo dreigen enkele lokale fracties.

Partijleden vinden dat de plannen moeten worden aangepast als de gevolgen voor de koopkracht anders blijken dan Rutte steeds heeft gezegd. Ook de jongerenbeweging van de VVD, de JOVD, vindt de maatregelen onacceptabel: