Vooral tweeverdieners gaan erop achteruit

Rotterdam. Er is grote onrust ontstaan over wat burgers onder het nieuwe kabinet moeten gaan betalen aan zorgpremies. Verschillende media, waaronder NRC Handelsblad en nrc.next, maakten hun eigen berekeningen en taxaties waaruit blijkt dat hogere inkomens fors meer zorgpremie gaan betalen.

Rutte en Samsom wilden gistermiddag in een Kamerdebat geen duidelijkheid geven over de juiste en precieze tarieven. Zij verwijzen naar de veel algemenere koopkrachtplaatjes van het Centraal Planbureau. Die maakte gisteren bekend niet in te zullen gaan op de precieze gevolgen van individuele maatregelen.

Deze krant wist te achterhalen welke cijfers de coalitiepartners zelf hanteren. Deze worden hieronder samengevat in een tabel. In deze cijfers is er al gecorrigeerd voor hogere inkomensafhankelijke eigen risico’s, verlaagde belastingtarieven en de afgeschafte zorgtoeslag.

De boodschap is vooral pijnlijk voor tweeverdieners die allebei een dubbel modaal inkomen hebben. Hun huishouden gaat straks 450 euro per maand meer zorgpremie betalen. Huishoudens waarvan de een het bruto minimumloon verdient en de ander een modaal inkomen van circa 33.000 euro gaan juist 115 euro minder zorgpremie betalen. Precies wat de PvdA beoogt: de hogere inkomens gaan meer lasten dragen, de lagere inkomens worden meer uit de wind gehouden.

VVD-coryfee Hans Wiegel noemde dat gisteren op Radio 1 „misschien nog wel nivellerender dan toen het kabinet-Den Uyl er zat”.

VVD in het nauw door zorgpremie, pagina 5

    • Derk Stokmans
    • Jeroen Wester