Ontslagen bij het Stedelijk Museum

Na jaren van problemen met de verbouwing hangt de volgende donderwolk boven het Stedelijk in Amsterdam. Er moet personeel uit.

Rotterdam. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft ontslag aangevraagd voor 28 mensen. Dat is een op de zeven mensen die bij het onlangs heropende museum werken. Het Stedelijk Museum heeft 192 mensen in dienst. Er moeten 16 mensen met een vaste aanstelling vertrekken en 12 contracten voor bepaalde tijd worden niet meer verlengd. Drie medewerkers verlaten het museum vanuit natuurlijk verloop, bijvoorbeeld omdat zij met pensioen gaan.

Erik Gerritsen, zakelijk directeur ad interim, zegt: „Het is pijnlijk dat ontslagen niet te voorkomen zijn, we zullen gewaardeerde collega’s verliezen.” Op welke afdelingen de ontslagen vallen, wil het museum nog niet zeggen.

De ondernemingsraad is gevraagd om voor 1 december advies uit te brengen over de reorganisatie. Met de vakbonden wordt overleg gevoerd over een sociaal plan. Joke Stoel, bestuurder bij vakbond Abvakabo FNV, noemt de ontslagen „nogal cru voor de werknemers, omdat net met veel bombarie de heropening is geweest”.

De ontslagen zijn een direct gevolg van de bezuiniging van de gemeente Amsterdam op het budget. Het Stedelijk krijgt nu nog 13,5 miljoen euro subsidie per jaar en had voor de periode 2013-2017 15,6 miljoen per jaar aangevraagd. Maar het college van B en W besloot een lager bedrag toe te kennen: 11,6 miljoen euro per jaar. Dat was het bedrag dat de Amsterdamse Kunstraad had geadviseerd.

De museumdirectie had meer geld gevraagd omdat de kosten van het grotere museumgebouw hoger zijn. Ook vroeg de directie extra geld om de internationale ambities van het museum te kunnen verwezenlijken. De gemeente gaf de directie opdracht om voor 1 november een nieuwe meerjarenbegroting op te stellen. Die is inmiddels ingeleverd.

Gerritsen: „We hebben eerst diepgaand gekeken hoe we onze eigen inkomsten kunnen verbeteren. We zijn tot de conclusie gekomen dat door onze openingstijden flink te verruimen, inclusief de maandagen, we van hogere bezoekersaantallen uit kunnen gaan.” Daarnaast wil het museum meer inkomsten halen uit onder meer educatieve programma’s en reizende tentoonstellingen en uit een nieuw Stedelijk Museum Fonds.

Het museum neemt naast de gedwongen ontslagen nog meer maatregelen om de financiën op orde te krijgen. Zo zal het programma beperkt worden tot vier à zes grote tentoonstellingen per jaar, aangevuld met kleinere presentaties. „Zeer dure, grote, internationale tentoonstellingen kunnen alleen geprogrammeerd worden als er aanvullende fondsen voor gevonden worden”, stelt het museum. „Tevens is er minder budget beschikbaar voor aankopen.”